Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Напрями підготовки

Галузь:
0502
"Автоматика та управління"


Напрямок підготовки:
050201 "Системна інженерія"

Спеціальність:
6.050201,7.050201,8.050201 "Системи управління і автоматики"


   Підготовка здійснюється за трьома рівнями: бакалавр, спеціаліст та магістр. Термін навчання згідно з кваліфікаційними рівнями: бакалавр — 3 роки, 10 місяців; спеціаліст — 4 роки, 10 місяців; магістр — 4 роки, 10 місяців.


   Об'єктом діяльності фахівців цієї спеціальності є процеси створення і функціонування автоматизованих систем управління та автоматики, систем управління гнучкими системами, автоматизованими виробництвами та робототехнічними комплексами.


   По закінченні навчання випускник отримує кваліфікацію згідно з рівнями: бакалавр з інформаційних технологій, інженер з комп'ютерних систем.


   Основи знань та умінь інженерів складають фундаментальні наукові дисципліни: математика, фізика, механіка, електротехніка.Спеціальні знання студенти отримують при вивченні дисциплін:
• теорія електричних та магнітних кіл;
• теорія автоматичного керування;
• теорія інформації та кодування;
• теорія автоматів;
• алгоритмічні мови і програмування;
• обчислювальні комплекси і мережі;
• архітектура комп’ютерних систем;
• системне програмування
• глобальні комп'ютерні мережі;
• програмування систем реального часу та ін.Випускники спеціальності можуть займати первинні посади:
• інженер по автоматизованим системам управління виробництвом;
• інженер по комп'ютерним системам;
• інженер по налагодженню та іспитам;
• інженер по експлуатації та ремонту;
• інженер по управлінню та обслуговуванню систем; конструктор комп'ютерних систем;
• науковий співробітник (автоматизація технологічних процесів; комп'ютеризовані системи управління, телекомунікації).Студенти усіх спеціальностей, яких випускає кафедра, вивчають наступні основні фахові дисципліни.

Програмування
В ході навчального процесу студенти набувають вміння програмування на мовах Visual C++, Java, Php, а також роботи в середах програмування контролерів MPLAB, СР1131 та ін. В рамках дисциплін надаються основи роботи з елементами комп'ютерної графіки, файловою системою, реєстром ОС, мережними та web-додатками, мікро-контролерами, системними та користувальницькими процесами та потоками. На кафедрі практикується перехід на індивідуальний план навчання із вибором направлення для проектування та розробки програмних продуктів. За умови індивідуального навчання студент може закріпити знання вже вивчених мов програмування, підвищити навички розробки ПО, а також ознайомитись із спеціалізованими мовами та середовищами для роботи із промисловими контролерами та web-додатками. Індивідуальний план навчання реалізується як участь у розробці реальних проектів. Випускники кафедри мають базову підготовку для роботи системними програмістами, web-програмістами, розробниками програмного забезпечення для операційних систем та промислових систем контролю й керування. (Хто навчився програмувати — завжди має хорошу зарплатню).

Теорія автоматичного керування й моделювання, оптимальні та адаптивні системи
В ході учбового процесу студенти набувають вміння роботи в інженерних програмних пакетах MathCad, MatLab, приймають участь в реальних експериментах й проектах. Ярким прикладом може служити проект «Дослідження стійкості систем». Були розроблені і апробовані модель та комплекс апаратно-програмних засобів, що дозволяють утримувати шар, який скочується, у верхній точці колеса. Розрахована необхідна швидкодія системи.


Напрями підготовки                                                                                           Кафедра АКС

Яндекс.Метрика pagerank image Push 2 Check
© 2006-2020 Інформація про сайт