Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Розробки кафедри АКС з навчально-методичного забезпечення дисциплін магістрів спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»Освітня програма магістра спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»


1

Робочі програми з дисциплін:

1.1

Методологія наукових досліджень

1.2

Глобальні комп’ютерні мережі

1.3

Дослідження та проектування комп’ютерних систем та мереж

1.4

Бази даних комп’ютерних систем

1.5

Імітаційне моделювання комп’ютерних систем та мереж

1.6

Мережні інформаційні технології


2

Підручники та навчальні посібники з дисциплін:

2.1

Методологія наукових досліджень

Збірка лекцій з дисципліни "Методологія наукових досліджень"

2.2

Глобальні комп’ютерні мережі

Цвіркун Л.І. Глобальні комп’ютерні мережі. Програмування мовою PHP [Текст]: навч. посібник / Л.І. Цвіркун, Р.В. Липовий, під заг. ред. Л.І. Цвіркуна. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 239 с. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів).

2.3

Дослідження та проектування комп’ютерних систем та мереж

Шаруда В.Г., Ткачов В.В., Бубліков А.В. Дослідницька частина в кваліфікаційній роботі магістра: навч. посіб. / В.Г. Шаруда, В.В. Ткачов, А.В. Бубліков; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2015. – 490 с. (рекомендовано вченою радою Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» як навчальний посібник).

2.4

Бази даних комп’ютерних систем

Збірка лекцій з дисципліни "Бази даних комп’ютерних систем"

2.5

Імітаційне моделювання комп’ютерних систем та мереж

Ткачов В.В., Бубліков А.В. Использование имитационного моделирования для исследования системы автоматического управления добычным комбайном (монографія). Д.: Національний гірничий університет, 2015. – 182 с.

2.6

Мережні інформаційні технології

Цвіркун, Л.І. Розробка програмного забезпечення комп’ютерних систем. Програмування: навч. посібник / Л.І. Цвіркун, А.А. Євстігнєєва, Я.В. Панферова, під заг. ред. Л.І. Цвіркуна. – 3-є вид., випр. – Д.: Національний гірничий університет, 2016. – 223 с. (рекомендовано вченою радою Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» як навчальний посібник)

2.7

Дипломування


Шаруда В.Г., Ткачов В.В., Бубліков А.В. Дослідницька частина в кваліфікаційній роботі магістра: навч. посіб. / В.Г. Шаруда, В.В. Ткачов, А.В. Бубліков; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2015. – 490 с. (рекомендовано вченою радою Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» як навчальний посібник).

3

Методичні вказівки до лабораторних робіт (курсового проекту) з дисциплін та дипломування:

3.1

Глобальні комп’ютерні мережі

Цвіркун Л.І. Глобальні комп’ютерні мережі. Програмування мовою PHP [Текст]: навч. посібник / Л.І. Цвіркун, Р.В. Липовий, під заг. ред. Л.І. Цвіркуна. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 239 с. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів)

3.2

Дослідження та проектування комп’ютерних систем та мереж

Дослідження та проектування комп’ютерних систем та мереж. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для магістрів галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 8.123 Комп’ютерна інженерія / Л.I. Цвіркун. – Д.: Національний гірничий університет, 2016. – 25 с.

Курсовий проект з дослідження та проектування комп'ютерних систем та мереж

Цвіркун Л.І. Інженерна та комп'ютерна графіка. АutoCAD : навч. посіб. / Л.І. Цвіркун, Л.В. Бешта ; під заг. ред. Л.І. Цвіркуна ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпро: НГУ, 2017. – 210 с. (рекомендовано вченою радою Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» як навчальний посібник)

3.3

Бази даних комп’ютерних систем

Методичні матеріали до виконання лабораторних робіт з дисципліни Бази даних комп’ютерних систем. Дніпропетровськ, 2007. – 28 с.

3.4

Імітаційне моделювання комп’ютерних систем та мереж

Лабораторні роботи з дисципліни "Імітаційне моделювання комп’ютерних систем та мереж"

3.5

Мережні інформаційні технології

Лабораторні роботи з дисципліни "Мережні інформаційні технології"

3.6

Дипломування

Дипломування. Методичні вказівки для магістрів галузі знань 12 Інформаційні технології спеціальності 123 Комп’ютерна інженерія / В.В. Ткачов, Л.I. Цвіркун, С.М. Ткаченко. – Д.: Національний гірничий університет, 2017. – 37 с.© 2006-2019 Інформація про сайт