Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Розробки кафедри АКС з навчально-методичного забезпечення дисциплін бакалаврів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»Освітня програма бакалавра спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»


1

Робочі програми з дисциплін:

1.1

Методологія наукових досліджень

1.2

1.3


1.4


1.5


1.62

Підручники та навчальні посібники з дисциплін:


3

Методичні вказівки до лабораторних робіт (курсового проекту) з дисциплін:

© 2006-2020 Інформація про сайт