Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Розробки кафедри АП з навчально-методичного забезпечення дисциплін бакалаврів спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»Освітня програма бакалавра спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»


1

Робочі програми з дисциплін:

1.1

Методологія наукових досліджень

1.2

Автоматизація технологічних процесів виробництв (магістр)

1.3

Використання методів машинного навчання комп’ютерно-інтегрованих систем інтернет речей користувачів

1.4

Дослідження, ідентифікація, моделювання і розрахунок систем автоматизації

1.5

Комп’ютерно-інтегровані технології інтернет речей користувачів

1.6

Методи і алгоритми створення систем нечіткого автоматичного керування індустріальних інтернет речей

1.7

Обробка графічної інформації

1.8

Проектування автоматизованих систем керування технологічними комплексами

1.9

Протоколи комп’ютеризованих систем індустріальних інтернет речей

1.10

Теорія адаптивних систем керування

1.11

Теорія оптимальних систем керування

1.12

Автоматизація технологічних процесів виробництв (бакалавр)

1.13

Вступ до фаху

1.14

Ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів автоматизації

1.15

Комп’ютерні технології та програмування

1.16

Мікропроцесорна техніка

1.17

Основи комп’ютерно-інтегрованого керування

1.18

Обробка текстової та мультимедійної інформації

1.19

Проектування систем автоматизації

1.20

Програмування систем реального часу

1.21

Системне програмування

1.22

Теорія автоматів

1.23

Теорія автоматичного керування

1.24

Технічні засоби автоматизації та прилади

1.25

--

1.26

--

1.27

--

1.28

--


2

Підручники та навчальні посібники з дисциплін:


3

Методичні вказівки до лабораторних робіт (курсового проекту) з дисциплін:

© 2006-2020 Інформація про сайт