Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

II етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності:

«КОМП'ЮТЕРИЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА АВТОМАТИКА»


Інформація про підготовку до олімпіади

OlympiadAll_2014.jpg

ПЕРЕМОЖЕЦЬ ОЛІМПІАДИ

OlympiadWinner_2014.jpg

Олімпіада складалася з двох турів: теоретичного та практичного. У теоретичному турі були представлені завдання, що вимагали знань з теорії автоматичного управління, вищої математики, комп'ютерного моделювання процесів і систем, моделювання об'єктів і систем управління, оптимальних і адаптивних систем. У практичному турі були представлені завдання з розробки людино-машинного інтерфейсу на базі SCADA системи zenon7.0.


Підсумки практичного туру

Завдання на практичний тур на українській мові / російській мові

Робочий простір для SCADA системи zenon 7.0 з налаштованою симуляцією програмованого логічного контролеру для виконання завдання

Графічні ресурси, пропоновані для виконання завдання

Приклад рішення завдання у вигляді робочого простору для SCADA системи zenon Supervisor 7.0

Приклад рішення завдання, а також усі проекти учасників олімпіади у вигляді робочого простору для SCADA системи zenon Supervisor 7.0 з налаштованою симуляцією програмованого логічного контролеру


Місце Призове місце Державний ВНЗ Склад команди Архів проекту SCADA cистеми zenon Звіт Інформація о проекті Бали
1I Сумський державний університет Галаган Олександр Анатолійович

Кабанов Олександр Олександрович
Team_01 Team_01 Зображення
Відео
Оцінки жюрі
Помилки

94,50
2 II Харківський національний університет радіоелектроніки Грищук Костянтин Михайлович

Міщук Вадим Валерійович

Щербатенко Володимир Сергійович
Team_06 Team_06 Зображення
Відео
Оцінки жюрі
Помилки
87,00
3 II Національний гірничий університет Білик Юрій Юрійович

Коваль Олена Георгіївна
Team_07 Team_07 Зображення
Відео
Оцінки жюрі
Помилки
78,50
4 III Житомирський державний технологічний університет Большой Вячеслав Аркадійович
 
Малахов Дмитро Юрійович

Чернега Тарас Васильович
Team_09 Team_09 Зображення
Відео
Оцінки жюрі
Помилки
62,83
5 III Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Запорізький Валентин Вікторович

Євсеєнко Олег Миколайович

Сальніков Дмитро Валентинович
Team_08 Team_08 Зображення
Відео
Оцінки жюрі
Помилки
60,50
6III Національний гірничий університет Ананченко Віталій Юрійович

Панасенко Дмитро Володимирович
 
Руссу Олександр Ігорович
Team_04 Team_04 Зображення
Відео
Оцінки жюрі
Помилки
51,83
7 Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Кізіль Анастасія Олександрівна
 
Музика Олексій Сергійович

Солодова Катерина Олексіївна
Team_03 Team_03 Зображення
Відео
Оцінки жюрі
Помилки
43,33
8 Криворізький національний університет Левченко Владислав Анатолійович

Миколенко Антон Володимирович

Тимошенко Максим Анатолійович
Team_02 Team_02 Зображення
Відео
Оцінки жюрі
Помилки
31,50
9 Донецький національний технічний університет Гарматенко Ігор Олександрович
 
Пихно Едуард Вікторович

Чуркін Андрій Сергійович
Team_05 Team_05 Зображення
Відео
Оцінки жюрі
Помилки
23,33
Авторське рішення Національний гірничий університет Бойко Олег Олександрович

Воскобойник Євген Костянтинович
 
Загорудько Валентин Валерійович
 
Носкін Дмитро В’ячеславович

Проценко Станіслав Миколайович
Team_Ex Team_Ex Зображення
Відео

Підготовка і проведення Практичного туру

Вперше при проведенні Практичного туру II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності: «КОМП’ЮТЕРІЗОВАНІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТА АВТОМАТИКА» студентам було запропоновано продемонструвати знання в сучасних технологіях автоматизації застосовуваних у промисловості. Для вирішення поставлених завдань студенти повинні були володіти досвідом розробки програмного забезпечення програмованих логічних контролерів (ПЛК) та SCADA систем. В якості апаратної бази на практичний тур були обрані ПЛК компанії VIPA які є аналогом контролерів компанії SIEMENS та одержали широке поширення в промисловості. В якості програмної бази була обрана SCADA система zenon однією з важливих переваг, якої є наявність вбудованого програмованого логічного контролера, що дозволяє виконувати налагодження людино-машинного інтерфейсу без доступу до реального об’єкту або системи управління.

Для надання всім учасникам олімпіади рівних умов за два місяці до її проведення в інтернеті було розміщено завдання для самопідготовки. Завдання включало в себе проект для SCADA системи zenon з налагодженою симуляцією програмованого логічного контролера. За допомогою симуляції формуються стани дискретних і аналогових давачів, а також значень змінних розміщених в пам’яті меркерів і глобальних блоках даних контролера необхідні для виконання завдання. Таким чином, всі бажаючі мали можливість опрацювати завдання, у своєму вищому навчальному закладі не володіючи необхідною апаратної базою.


OlympiadStand_2014.jpg

Для проведення олімпіади на базі ПЛК VIPA System 300S (VIPA 314-6CF02) був розроблений стенд який відображає мнемосхему об’єкта керування і дозволяє формувати сигнали дискретних та аналогових датчиків, а також відображає стан дискретних виконавчих механізмів. Крім самого контролера стенд включає систему віддаленого вводу-виводу SLIO IM53DP (VIPA 053-1DP00) яка підключена по інтерфейсу PROFIBUS-DP і відповідає за вибір одного з трьох режимів формування сигналів: “Завдання”, “Тест 1”, “Тест 2”. Так само на стенді розміщена HMI панель VIPA TouchPanel TP 607LC (VIPA 62H-MDC0) яка відображає значення меркерів, змінних глобальних блоків даних, входів, виходів та призначена для оцінки студентами правильності функціонування їхніх робіт.


OlympiadStandScheme_2014.png

На практичному турі кожна команда учасниця олімпіади отримала проект для SCADA системи zenon Supervisor 7.0 з налагодженою симуляцією програмованого логічного контролера. Виконуючи завдання команди, могли вільно перемикатися між симуляцією і фізичним контролером (стендом). Однак остаточна перевірка завдання повинна була бути проведена на стенді.

По завершенню практичного туру проект авторського рішення і проекти всіх команд були об’єднані в один робочий простір. Перед журі було поставлено завдання, оцінити правильність функціонування людино-машинного інтерфейсу при його роботі зі стендом. Спочатку журі ознайомилося з авторським рішенням і критеріями оцінки виконання завдання. Після чого перейшло до оцінки проектів команд. Для полегшення роботи журі, було запропоновано три набори даних які дозволяють перевірити правильність відображення числових значень: “Завдання”, “Тест 1”, “Тест 2”. Поки журі оцінювало наступний проект, лічильна комісія підраховувала бали. Завдяки такій організації праці весь процес зайняв менше двох годин і був прозорим для спостерігачів.


OlympiadTask_2014.PNGOlympiadTest1_2014.PNGOlympiadTest2_2014.PNG

Висновки по Практичному туру

Запропоноване завдання було виконано в повному обсязі за заданий час. При виконанні завдання були допущені різні помилки, але кожне питання було вирішене, як мінімум двома командами. Тому можна стверджувати, що завдання мало достатній рівнем складності, а більшість питань можна було освоїти за відведений для цього час.

Основні помилки у багатьох команд пов’язані з налаштуванням адресації змінних контролерів: меркерів, входів, виходів і глобальних блоків даних. Дане питання неодноразово підіймалося при підготовці до олімпіади, на консультаціях і при проведенні олімпіади. На підставі цього можна зробити висновок, що студенти мають загальний низький рівнем знань в області структури пам’яті мікроконтролерів і програмованих логічних контролерів, а так само не мають досвіду роботи з реальним обладнанням.

Наступні за значущістю помилки пов’язані з налаштуванням масштабування значень аналогових змінних. У багатьох студентів відсутнє розуміння принципів переходу від значень одержуваних на аналого-цифровому перетворювачі до значень вимірюваної величини.

Спільним для всіх команд є відсутність розуміння завдань і досвіду проектування людино-машинних інтерфейсів. Основними недоліками розроблених інтерфейсів є: часткове заповнення області зображення, використання маленьких шрифтів, маленькі розміри елементів управління, відсутність опису елементів управління. Дані недоліки безпосередньо не пов’язані з SCADA системами, а їх причини вимагають окремого опрацювання.

Всі студенти продемонстрували високий рівень знань з комбінаційної логіки. Більшість змогло реалізувати комбінаційний автомат на програмному програмованому логічному контролері zenon Logic за допомогою мови функціональних діаграм (FBD). Даний результат показує, що студенти мають високий рівень підготовки в даному питанні і надалі доцільно ставити перед ними завдання які вимагають використання кінцевих автоматів з пам’яттю.Журі

Ткачов Віктор Васильович - професор Національного гірничого університету

Шаруда Володимир Гаврилович - професор Національного гірничого університету

Савкіну Володимиру Вікторовичу - інженер з автоматизації компанії СВ Альтера

Міщерякову Юрію Валентиновичу - доцент Харківського національного університету радіоелектроніки

Проценку Станіславу Миколайовичу - доцент Національного гірничого університету

Трипутеню Миколаю Мусійовичу - доцент Національного гірничого університету

Чернишеву Миколі Миколайовичу - доцент Донецького національного технічного університету

Черв'якову Володимиру Дмитровичу - доцент Сумського державного університету

Луктіковій Тамарі Миколаївні - старший викладач Житомирського державного технологічного університету

Воскобойнику Євгену Костянтиновичу - асистент Національного гірничого університету

Загорудьку Валентину Валерійовичу - асистент Національного гірничого університету

Караману Дмитру Григоровичу - асистент Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Клочок Анні Юріївні - асистент Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Носкіну Дмитру В'ячеславовичу - асистент Національного гірничого університету

Харламенку Вадиму Юрійовичу - асистент Криворізького національного університету


ПОДЯКИ

За активну участь в підготовці проведення олімпіади дякуємо компанії СВ Альтера та її співробітникам

SVAltera.png

Воробкалову Максиму Валерійовичу

Голінько Олександру Анатолійовичу

Дишлевому Володимиру Григоровичуcropped-banner_ms_03.jpg


Окрема подяка від колективу Навчального центру компанії СВ Альтера
 інженеру 1-ї категорії, головному системному адміністратору
кафедри Автоматизації та комп’ютерних систем

Ярославу Юрійовичу Гнєзділову
© 2006-2020 Інформація про сайт