Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність ЧасуНаціональний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Запорізький Валентин Вікторович
Євсеєнко Олег Миколайович
Сальніков Дмитро Валентинович

Team_08_01.pngTeam_08_02.pngTeam_08_03.png
Team_08_04.pngTeam_08_05.pngTeam_08_06.png
Team_08_07.png
Оцінки журі


 №
Питання Караман Дмитро Григорович Міщеряков Юрій Валентинович Проценко Станіслав Миколайович Савкін Володимир Вікторович Воскобойник Євген Костянтинович Носкін Дмитро В'ячеславов Бали
1 Зображення кнопок та реалізація перемикання між зображеннями 10 8 7 9 9 9 8,67
2 Ініціалізація значень змінних 0 0 0 1 1 1 0,50
3 Лінеаризація значень змінних 0 0 0 1 1 1 0,50
4 Використання математичного драйверу 0 0 0 0 0 1 0,17
5 Зовнішній вигляд інтерфейсу (Зобр. 2) 3 3 3 3 2 3
2,83
6 Доступ до глобальних блоків даних ПЛК 0 0 0 1 0 1 0,33
7 Обертання елементів 0 0 0 1 0 1 0,33
8 Використання трендів 0 0 0 1 0 1 0,33
9 Зовнішній вигляд інтерфейсу (Зобр. 3) 3 3 3 5 3 4 3,50
10 Використання стовпчикового і стрілочного індикаторів 2 2 2 4 3 3 2,67
11 Використання комбінаційних елементів 5 2 3 4 4 4 3,67
12 Реалізація програмного забезпечення zenon Logic 15 15 15 12 15 15 14,50
13 Зовнішній вигляд інтерфейсу (Зобр. 4) 5 4 3 5 4 4 4,17
14 Зображення хронологічного списку подій 8 8 10 10 10 9 9,17
15 Зображення інформаційного списку тривог 9 10 8 10 9 9 9,17
Середній бал 60,50

Помилки
 1. При завантаженні середи виконання не відображається стартове зображення.
 2. Хибна ініціалізація значень змінних.
 3. Не реалізовано обчислення за допомогою математичного драйверу.
 4. Хибне налаштування лінеаризації змінної.
 5. Не реалізовано доступ до глобальних блоків даних ПЛК.
 6. Не реалізовано обертання елементів.
 7. Немає використання тренду.
 8. Хибне налаштування лінеаризації змінних для стовпчикового та стрілочного індикаторів.
 9. Замість більшості комбінаційних елементів використовуються перемикачі.
 10. Частина індикаторів хибно відображають стан давачів та виконавчих механізмів.
 11. Інверсне відображення стану дверей.
 12. Хронологічний список подій реалізовано в неповному обсязі із-за хибної лінеаризації змінної кількості палива.
 13. Реєстрація подій реалізована в інверсному режимі.
 14. Реєстрація тривог реалізована в інверсному режимі.
© 2006-2020 Інформація про сайт