Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Перелік дисциплін, що вивчаються студентами кафедри КІВС1

Комп'ютерна графіка

2

Програмування

3

Спецрозділи математики: числові методи та системний аналіз

4

Операційні системи

5

Комп'ютерна електроніка: аналогові, імпульсні та цифрові електронні пристрої

6

Комп'ютерна електроніка: теорія електричних та магнітних кіл

7

Основи метрології

8

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

9

Архітектура комп'ютерних систем

10

Безпека життєдіяльності

11

Економіка та організація виробництва

12

Виробнича практика

13

Спецрозділи математики : теорія автоматів

14

Системи керування базами даних

15

Комп'ютерні мережі

16

Основи охорони праці

17

Економіка та організація виробництва

18

Теорія систем

19

Теорія автоматичного керування

20

Курсова робота з теорії автоматичного керування

21

Комп'ютерна електроніка: мікропроцесорні системи

22

Курсовий проект з комп'ютерної електроніки: мікропроцесорні системи

23

Практика навчальна з електротехніки та електроніки

24

Електромашинні засоби автоматизації

25

Комп'ютерне моделювання процесів і систем

26

Мікропроцесорні та програмні засоби систем автоматики

27

Проектування пристроїв і систем керування

28

Курсовий проект з проектування пристроїв і систем керування

29

Моделювання об'єктів і систем керування

30

Цивільний захист

31

Елементи і пристрої автоматики та системи керування

32

Теорія інформації, систем збирання та обробки

33

Робототехніка та мехатроніка

34

Цифрова обробка сигналів

35

Програмування систем реального часу

36

Надійність, діагностика та експлуатація комп'ютерних мереж

37

Системне програмне забезпечення

38

Системне програмування


© 2006-2022 Інформація про сайт