Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Розклад консультацій викладачів кафедри АКС

Колектив викладачів кафедри АКС налічує 40 осіб, серед них 7 професорів (з них 4 доктори технічних наук), 11 доцентів (з них 8 канд. техн. наук), а також 1 старший викладач і 21 асистент (з них 1 кандидат технічних наук).


БештаД.jpg

БЕШТА Дмитро Олександрович

З 2003 р. працює в НГУ на посаді асистента кафедри АКС.

Є автором/співавтором 5 наукових статей  і одного методичного посібника.

Сфера наукових інтересів – «Інформаційні технології в автоматизації процесів керування гірничими машинами та технологіями».

Бешта Л.jpg

БЕШТА Лілія Валеріївна

Напрям наукових робіт – передача даних по CAN технології в умовах вуглевидобувної шахти.

Є автором двох публікацій і одного методичного посібника.

Сфера наукових інтересів – «Інформаційні технології в автоматизації процесів керування гірничими машинами та технологіями».

Бойко.jpg

БОЙКО Олег Олександрович

З 2006 р. працює на посаді асистента на кафедрі АКС НГУ.

У 2008 р. – стажування у Німеччині в університеті FH Reutlingen, розробив «Систему моделювання тривимірної поверхні», реалізовану на основі промислового робота і персонального комп’ютера. Є автором десяти публікацій.

Сфера наукових інтересів – «Інформаційні технології в автоматизації процесів керування гірничими машинами та технологіями».

Бубликов.jpg

БУБЛІКОВ Андрій Вікторович

З 2004 р. працює на кафедрі автоматизації та комп’ютерних систем (АКС) Національного гірничого університету. З 2013 року працює на посаді доцента кафедри АКС.

У липні 2010 р. захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – «Автоматизація процесів керуванняОсновний напрямок наукових досліджень – автоматизація режимів роботи видобувних комбайнів на тонких пологих пластах.

Воскобойник.jpg

ВОСКОБОЙНИК Євген Костянтинович

З вересня 2010 р. працює в Національному гірничому університеті на посаді асистента кафедри АКС. Є співавтором 2 публікацій.

Сфера наукових інтересів – «Автоматичні системи керування».

Зыбалов.jpg

ЗИБАЛОВ Дмитро Сергійович

З вересня 2007 р. працює на кафедрі АКС на посаді асистента.

Сфера наукових інтересів – «Теорія на системи збирання і передачі інформації».

З 2008 р. обіймає посаду заступника декана з виховної роботи факультету інформаційних технологій.

Карпенко.jpg

КАРПЕНКО Олег Вікторович

З 2000 р. працює асистентом кафедри АКС.

В рамках наукової роботи займався дослідженням і розробкою мікропроцесорних систем управління для гірничої промисловості. Брав участь в розробці програмного забезпечення верхнього рівня для системи автоматизованого управління конвеєрними лініями шахт і копалень САУКЛ, яка була поставлена на серійне виробництво і експлуатується на шахтах і копальнях Росії і України. Є автором трьох наукових робіт.

Кириченко.jpg

КИРИЧЕНКО Володимир Євгенович

В 2006 р. вступив до аспірантури на кафедру гірничої механіки НГУ. Одержав диплом кандидата технічних наук 14.04.2010 р.

З 2010 р. працює асистентом на кафедрі автоматизації та комп'ютерних систем.

Сфера наукових інтересів – «Інформаційні технології в автоматизації процесів керування гірничими машинами та технологіями».

Є автором/співавтором 22 наукових статей. У період з 2008 по 2011 рр. брав участь в 9 міжнародних наукових конференціях.

Кожевников А.jpg

КОЖЕВНИКОВ Антон В`ячеславович

З 01.09.2006 р. – доцент кафедри автоматизації та комп’ютерних систем.

Сфера наукових інтересів – «Теорія на системи збирання і передачі інформації».

Наукових статей 28, винаходів 9, методичних публікацій 10, в тому числі навчальних посібників 2.

Дисертація на здобуття кандидата технічних наук зі спеціальної теми – спеціальності 20.02.14 «Озброєння та військова техніка».

Козарь.jpg

КОЗАР Микола Володимирович

З 1994 р. перейшов на викладацьку діяльність і нині працює доцентом кафедри автоматизації та комп’ютерних систем.

В рамках наукової роботи займався дослідженням і розробкою мікропроцесорних систем управління для гірничої промисловості. За його безпосередньою участю була розроблена і впроваджена в серійне виробництво «Система автоматизованого управління конвеєрними лініями» шахт і рудників. За виконання цієї роботи і активну участь в наукових дослідженнях став лауреатом наукової премії НГУ.

Ткачук.jpg

КРАВЧЕНКО Марина Олексіївна

З 2004 р. по теперішній час працює асистентом на кафедрі автоматизації та комп’ютерних систем.

Займається розробкою та впровадженням систем автоматизованого проектування.

Сфера наукових інтересів – «Комп’ютерні і мікропроцесорні системи керування».
Мокрый.jpg

МОКРИЙ Анатолій Іванович

Сфера наукових інтересів – «Автоматизація технологічних процесів».

З 1.03.2003 р. призначений заступником декана електротехнічного факультету з побуту студентів.

З 5.06.2002 р. призначений заступником директора Інституту електроенергетики з побуту студентів.

Надточий.jpg

НАДТОЧИЙ Володимир Валентинович

З 1985 р. працює в Дніпропетровському гірничому інституті ім. Артема на кафедрі АВП асистентом.

З 1987 р. активно займається науково-дослідницькою роботою за напрямком автоматизації технологічних процесів шахт та рудників.

З 2006 р. – старший викладач кафедри АКС.

Сфера наукових інтересів – «Інформаційні технології в автоматизації процесів керування гірничими машинами та технологіями».

Тема досліджень: система автоматичного моніторингу за роботою конвеєрного транспорту з метою мінімізації питомих енерговитрат.
Панферова.jpg

ПАНФЕРОВА Яна Володимирівна

З 2003 р. працює на кафедри АКС.

Сфера наукових інтересів – «Інформаційні технології в автоматизації процесів керування гірничими машинами та технологіями».
Проценко.jpg

ПРОЦЕНКО Станіслав Миколайович

З 2005 р. доцент кафедри АКС.

Напрям наукової діяльності: розробка систем управління конвеєрним транспортом гірничих підприємств.

Сфера наукових інтересів – «Комп’ютерні і мікропроцесорні системи керування».

Є автором 13 наукових статей, брав участь у написанні 3 навчальних посібників і однієї книги.
Ткаченко.jpg

ТКАЧЕНКО Сергій Миколайович

У листопаді 2002 р. закінчив аспірантуру і почав працювати асистентом кафедри автоматизації і комп’ютерних систем.

У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.26.01 «Охорона праці». Кандидат технічних наук з лютого 2005 р.

З вересня 2005 р. працює доцентом на кафедрі автоматизації і комп’ютерних систем у Національному гірничому університеті.

Сфера наукових інтересів – «Інформаційні технології в автоматизації процесів керування гірничими машинами та технологіями».
Трипутень.jpg

ТРИПУТЕНЬ Микола Мусійович

У 1983 р. вступив на роботу до Дніпропетровського гірничого інституту, посада – інженер.

У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію.

У 1993 р. почав працювати на кафедрі автоматизації і комп'ютерних систем на посаді асистента. З 1994 р. – доцент.

Сфера наукових інтересів – «Автоматичні системи керування».

Напрямок наукової роботи – управління технологічними процесами гірничо-збагачувальних комбінатів. Кількість наукових статей – 30.

Цвиркун.jpg

ЦВІРКУН Леонід Іванович

З 16 березня 1977 р. почав працювати інженером науково-дослідного сектора (НДС) кафедри АВП, а з 1979 р. старшим інженером.

У 1985 р. переведений на посаду асистента кафедри АВП.

З 1988 р. – доцент кафедри, заступник завідувача кафедри АВП, а з 2007 р. – професор кафедри автоматизації та комп’ютерних систем.

Сфера наукових інтересів – «Інформаційні технології в автоматизації процесів керування гірничими машинами та технологіями».

Є автором 56 друкованих наукових публікацій (з них три навчальних посібники з грифом МОН, четвертий планується видати у 2011 р.), 21 навчально-методична розробка.

Шевченко.jpg

ШЕВЧЕНКО Владислав Іванович

З 2007 р. по теперішній час працює доцентом кафедри АКС.

Сфера наукових інтересів – «Комп’ютерні і мікропроцесорні системи керування».

За його безпосередньою участю була розроблена і впроваджена до серійного виробництва «Система автоматизованого управління конвеєрними лініями шахт і родовищ», яка була поставлена на серійне виробництво і експлуатацію на шахтах та родовищах України і Росії.

Є автором 8-ми наукових робіт.
Шедловский.jpg

ШЕДЛОВСЬКИЙ Ігор Анатолійович

Після закінчення аспірантури до 2000 р. працював асистентом кафедри АКС.

Сфера наукових інтересів – «Автоматичні системи керування».

У 2000 році захистив кандидатську дисертацію.

З 2000 р. працює доцентом кафедри АКС.

Підвищення науково-технічної кваліфікації серед викладачів відбувається через аспірантуру та докторантуру.

Зараз на кафедрі навчаються 3 аспіранти та 6 здобувачів, а сім доцентів, ст. викладач і асистенти, які закінчили аспірантуру НГУ у різні роки за спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація процесів керування, тепер працюють над завершенням дисертацій.

Доцент Трипутень М.М. і професор Цвіркун Л.І. ведуть роботу над докторськими дисертаціями. Викладачі кафедри працюють над кандидатськими дисертаціями, так, доцент Проценко С.М., ст. викладач Надточий В.В., асистенти Бешта Д.О., Бойко О.О., Карпенко О.В.  планують завершити дисертаційні роботи у 2019-20 році.

Чисельність та якісний склад науково-педагогічних працівників відповідає чинним вимогам і забезпечує підготовку фахівців.


Кафедра АКС
Яндекс.Метрика pagerank image Push 2 Check Яндекс.Метрика
© 2006-2018 Інформація про сайт