Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Розклад консультацій викладачів кафедри АКС

Колектив викладачів кафедри АКС налічує 24 особи, серед них 2 професорів, 11 доцентів (з них 6 канд. техн. наук), а також 1 старший викладач і 10 асистентів.


Бешта Л.jpg

БЕШТА Лілія Валеріївна

Напрям наукових робіт – передача даних по CAN технології в умовах вуглевидобувної шахти.

Є автором двох публікацій і одного методичного посібника.

Сфера наукових інтересів – «Інформаційні технології в автоматизації процесів керування гірничими машинами та технологіями».

Бойко.jpg

БОЙКО Олег Олександрович

З 2006 р. працює на посаді асистента на кафедрі АКС НГУ.

У 2008 р. – стажування у Німеччині в університеті FH Reutlingen, розробив «Систему моделювання тривимірної поверхні», реалізовану на основі промислового робота і персонального комп’ютера. Є автором десяти публікацій.

Сфера наукових інтересів – «Інформаційні технології в автоматизації процесів керування гірничими машинами та технологіями».

Бубликов.jpg

БУБЛІКОВ Андрій Вікторович

З 2004 р. працює на кафедрі автоматизації та комп’ютерних систем (АКС) Національного гірничого університету. З 2013 року працює на посаді доцента кафедри АКС.

У липні 2010 р. захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – "Автоматизація процесів керування". Основний напрямок наукових досліджень – автоматизація режимів роботи видобувних комбайнів на тонких пологих пластах.

Воскобойник.jpg

ВОСКОБОЙНИК Євген Костянтинович

З вересня 2010 р. працює в Національному гірничому університеті на посаді асистента кафедри АКС. Є співавтором 2 публікацій.

Сфера наукових інтересів – «Автоматичні системи керування».

Зыбалов.jpg

ЗИБАЛОВ Дмитро Сергійович

З вересня 2007 р. працює на кафедрі АКС на посаді асистента.

Сфера наукових інтересів – «Теорія на системи збирання і передачі інформації».

З 2008 р. обіймає посаду заступника декана з виховної роботи факультету інформаційних технологій.

Карпенко.jpg

КАРПЕНКО Олег Вікторович

З 2000 р. працює асистентом кафедри АКС.

В рамках наукової роботи займався дослідженням і розробкою мікропроцесорних систем управління для гірничої промисловості. Брав участь в розробці програмного забезпечення верхнього рівня для системи автоматизованого управління конвеєрними лініями шахт і копалень САУКЛ, яка була поставлена на серійне виробництво і експлуатується на шахтах і копальнях Росії і України. Є автором трьох наукових робіт.

Кириченко.jpg

КИРИЧЕНКО Володимир Євгенович

В 2006 р. вступив до аспірантури на кафедру гірничої механіки НГУ. Одержав диплом кандидата технічних наук 14.04.2010 р.

З 2010 р. працює асистентом на кафедрі автоматизації та комп'ютерних систем.

Сфера наукових інтересів – «Інформаційні технології в автоматизації процесів керування гірничими машинами та технологіями».

Є автором/співавтором 22 наукових статей. У період з 2008 по 2011 рр. брав участь в 9 міжнародних наукових конференціях.

Кожевников А.jpg

КОЖЕВНИКОВ Антон В`ячеславович

З 01.09.2006 р. – доцент кафедри автоматизації та комп’ютерних систем.

Сфера наукових інтересів – «Теорія на системи збирання і передачі інформації».

Наукових статей 28, винаходів 9, методичних публікацій 10, в тому числі навчальних посібників 2.

Дисертація на здобуття кандидата технічних наук зі спеціальної теми – спеціальності 20.02.14 «Озброєння та військова техніка».

Козарь.jpg

КОЗАР Микола Володимирович

З 1994 р. перейшов на викладацьку діяльність і нині працює доцентом кафедри автоматизації та комп’ютерних систем.

В рамках наукової роботи займався дослідженням і розробкою мікропроцесорних систем управління для гірничої промисловості. За його безпосередньою участю була розроблена і впроваджена в серійне виробництво «Система автоматизованого управління конвеєрними лініями» шахт і рудників. За виконання цієї роботи і активну участь в наукових дослідженнях став лауреатом наукової премії НГУ.

Ткачук.jpg

КРАВЧЕНКО Марина Олексіївна

З 2004 р. по теперішній час працює асистентом на кафедрі автоматизації та комп’ютерних систем.

Займається розробкою та впровадженням систем автоматизованого проектування.

Сфера наукових інтересів – «Комп’ютерні і мікропроцесорні системи керування».
Мокрый.jpg

МОКРИЙ Анатолій Іванович

Сфера наукових інтересів – «Автоматизація технологічних процесів».

З 1.03.2003 р. призначений заступником декана електротехнічного факультету з побуту студентів.

З 5.06.2002 р. призначений заступником директора Інституту електроенергетики з побуту студентів.

Надточий.jpg

НАДТОЧИЙ Володимир Валентинович

З 1985 р. працює в Дніпропетровському гірничому інституті ім. Артема на кафедрі АВП асистентом.

З 1987 р. активно займається науково-дослідницькою роботою за напрямком автоматизації технологічних процесів шахт та рудників.

З 2006 р. – старший викладач кафедри АКС.

Сфера наукових інтересів – «Інформаційні технології в автоматизації процесів керування гірничими машинами та технологіями».

Тема досліджень: система автоматичного моніторингу за роботою конвеєрного транспорту з метою мінімізації питомих енерговитрат.
Панферова.jpg

ПАНФЕРОВА Яна Володимирівна

З 2003 р. працює на кафедри АКС.

Сфера наукових інтересів – «Інформаційні технології в автоматизації процесів керування гірничими машинами та технологіями».
Проценко.jpg

ПРОЦЕНКО Станіслав Миколайович

З 2005 р. доцент кафедри АКС.

Напрям наукової діяльності: розробка систем управління конвеєрним транспортом гірничих підприємств.

Сфера наукових інтересів – «Комп’ютерні і мікропроцесорні системи керування».

Є автором 13 наукових статей, брав участь у написанні 3 навчальних посібників і однієї книги.
Ткаченко.jpg

ТКАЧЕНКО Сергій Миколайович

У листопаді 2002 р. закінчив аспірантуру і почав працювати асистентом кафедри автоматизації і комп’ютерних систем.

У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.26.01 «Охорона праці». Кандидат технічних наук з лютого 2005 р.

З вересня 2005 р. працює доцентом на кафедрі автоматизації і комп’ютерних систем у Національному гірничому університеті.

Сфера наукових інтересів – «Інформаційні технології в автоматизації процесів керування гірничими машинами та технологіями».
Трипутень.jpg

ТРИПУТЕНЬ Микола Мусійович

У 1983 р. вступив на роботу до Дніпропетровського гірничого інституту, посада – інженер.

У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію.

У 1993 р. почав працювати на кафедрі автоматизації і комп'ютерних систем на посаді асистента. З 1994 р. – доцент.

Сфера наукових інтересів – «Автоматичні системи керування».

Напрямок наукової роботи – управління технологічними процесами гірничо-збагачувальних комбінатів. Кількість наукових статей – 30.

Цвиркун.jpg

ЦВІРКУН Леонід Іванович

З 16 березня 1977 р. почав працювати інженером науково-дослідного сектора (НДС) кафедри АВП, а з 1979 р. старшим інженером.

У 1985 р. переведений на посаду асистента кафедри АВП.

З 1988 р. – доцент кафедри, а з 2007 р. – професор кафедри автоматизації та комп’ютерних систем.

Сфера наукових інтересів – «Інформаційні технології в автоматизації процесів керування гірничими машинами та технологіями».

Є автором 56 друкованих наукових публікацій (з них три навчальних посібники з грифом МОН, четвертий планується видати у 2011 р.), 21 навчально-методична розробка.

Шевченко.jpg

ШЕВЧЕНКО Владислав Іванович

З 2007 р. по теперішній час працює доцентом кафедри АКС.

Сфера наукових інтересів – «Комп’ютерні і мікропроцесорні системи керування».

За його безпосередньою участю була розроблена і впроваджена до серійного виробництва «Система автоматизованого управління конвеєрними лініями шахт і родовищ», яка була поставлена на серійне виробництво і експлуатацію на шахтах та родовищах України і Росії.

Є автором 8-ми наукових робіт.
Шедловский.jpg

ШЕДЛОВСЬКИЙ Ігор Анатолійович

Після закінчення аспірантури до 2000 р. працював асистентом кафедри АКС.

Сфера наукових інтересів – «Автоматичні системи керування».

У 2000 році захистив кандидатську дисертацію.

З 2000 р. працює доцентом кафедри АКС.

Підвищення науково-технічної кваліфікації серед викладачів відбувається через аспірантуру та докторантуру.

Зараз на кафедрі навчаються 6 здобувачів, а 5 доцентів, ст. викладач і асистенти, які закінчили аспірантуру НГУ у різні роки за спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація процесів керування, тепер працюють над завершенням дисертацій.

Доцент Трипутень М.М. і професор Цвіркун Л.І. ведуть роботу над докторськими дисертаціями. Викладачі кафедри працюють над кандидатськими дисертаціями, так, доцент Проценко С.М., асистенти Бойко О.О., Карпенко О.В.  планують завершити дисертаційні роботи у 2019-20 році.

Чисельність та якісний склад науково-педагогічних працівників відповідає чинним вимогам і забезпечує підготовку фахівців.


Кафедра АКС
Яндекс.Метрика pagerank image Push 2 Check Яндекс.Метрика
© 2006-2019 Інформація про сайт