Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Колектив викладачів кафедри АП налічує 24 особи, серед них 2 професори, 11 доцентів (з них 7 канд. техн. наук), а також 5 старших викладачів і 6 асистентів.


Бойко.jpg

БОЙКО Олег Олександрович

З 2006 р. працює на посаді асистента.

З 2020 р. старший викладач кафедри автоматизації та приладобудування

У 2008 р. – стажування у Німеччині в університеті FH Reutlingen, розробив «Систему моделювання тривимірної поверхні», реалізовану на основі промислового робота і персонального комп’ютера. Є автором десяти публікацій.

Сфера наукових інтересів – «Інформаційні технології в автоматизації процесів керування гірничими машинами та технологіями».

Бубликов.jpg

БУБЛІКОВ Андрій Вікторович

Працює на кафедрі з 2004 р.

З 2013 р. доцент кафедри автоматизації та комп'ютерних систем Національного гірничого університету. 

З 2019 р. доцент кафедри автоматизації та приладобудування

У липні 2010 р. захистив дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – "Автоматизація процесів керування" Основний напрямок наукових досліджень – автоматизація режимів роботи видобувних комбайнів на тонких пологих пластах.

Воскобойник.jpg

ВОСКОБОЙНИК Євген Костянтинович

З 2019 р. асистент кафедри автоматизації та приладобудування


З вересня 2010 р. працює в Національному гірничому університеті на посаді асистента кафедри. Є співавтором 2 публікацій.

Сфера наукових інтересів – «Автоматичні системи керування».

Glukhova.JPG

ГЛУХОВА Наталія Вікторівна

У 1999 р. поступила в аспірантуру, у 2003 р. захистила кандидатську дисертацію.

З 2002 р. почала працювати асистентом на кафедрі електротехніки, з 2004 р. – доцент кафедри електротехніки та метрології, з 2019 р. – доцент кафедри автоматизації та приладобудування.

Сфера наукових інтересів – синтез нейро- та фаззі-моделей об’єктів для побудови систем автоматизованого керування технологічними процесами; методи обробки і аналізу зображень на базі вейвлет-перетворення та фліккер-шумової спектроскопії; дослідження невизначеності інформативних ознак зображень.

Кількість наукових публікацій – 155, з них 1 – монографія, 36 – статті у наукометричних виданнях, 27 – статті у фахових виданнях, 15 – патенти; 76 – тези наукових конференцій.

Зыбалов.jpg

ЗИБАЛОВ Дмитро Сергійович

З вересня 2007 р. працює на кафедрі на посаді асистента.

З 2019 р. асистент кафедри автоматизації та приладобудування


Сфера наукових інтересів – «Теорія на системи збирання і передачі інформації». 


Карпенко.jpg

КАРПЕНКО Олег Вікторович

З 2000 р. працює асистентом кафедри.

З 2019 р. асистент кафедри автоматизації та приладобудування


В рамках наукової роботи займався дослідженням і розробкою мікропроцесорних систем управління для гірничої промисловості. Брав участь в розробці програмного забезпечення верхнього рівня для системи автоматизованого управління конвеєрними лініями шахт і копалень САУКЛ, яка була поставлена на серійне виробництво і експлуатується на шахтах і копальнях Росії і України. Є автором трьох наукових робіт.
Козарь.jpg

КОЗАР Микола Володимирович

З 1994 р. перейшов на викладацьку діяльність.

З 2019 р. старший викладач кафедри автоматизації та приладобудування


В рамках наукової роботи займався дослідженням і розробкою мікропроцесорних систем управління для гірничої промисловості. За його безпосередньою участю була розроблена і впроваджена в серійне виробництво «Система автоматизованого управління конвеєрними лініями» шахт і рудників. За виконання цієї роботи і активну участь в наукових дослідженнях став лауреатом наукової премії НГУ.
Мокрый.jpg

МОКРИЙ Анатолій Іванович

Сфера наукових інтересів – «Автоматизація технологічних процесів».

З 1.03.2003 р. призначений заступником декана електротехнічного факультету з побуту студентів.

З 5.06.2002 р. призначений заступником директора Інституту електроенергетики з побуту студентів.

Надточий.jpg

НАДТОЧИЙ Володимир Валентинович

З 1985 р. працює в Дніпропетровському гірничому інституті ім. Артема на кафедрі асистентом.

З 1987 р. активно займається науково-дослідницькою роботою за напрямком автоматизації технологічних процесів шахт та рудників.

З 2006 р. – старший викладач кафедри.

З 2019 р. старший викладач кафедри автоматизації та приладобудування


Сфера наукових інтересів – «Інформаційні технології в автоматизації процесів керування гірничими машинами та технологіями».

Тема досліджень: система автоматичного моніторингу за роботою конвеєрного транспорту з метою мінімізації питомих енерговитрат.

Проценко.jpg

ПРОЦЕНКО Станіслав Миколайович

З 2019 р. старший викладач кафедри автоматизації та приладобудування

Напрям наукової діяльності: розробка систем управління конвеєрним транспортом гірничих підприємств.

Сфера наукових інтересів – «Комп’ютерні і мікропроцесорні системи керування».

Є автором 13 наукових статей, брав участь у написанні 3 навчальних посібників і однієї книги.

Трипутень.jpg

ТРИПУТЕНЬ Микола Мусійович

У 1983 р. вступив на роботу до Дніпропетровського гірничого інституту, посада – інженер.

У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію.

У 1993 р. почав працювати на кафедрі на посаді асистента. З 1994 р. – доцент.

З 2019 р. доцент кафедри автоматизації та приладобудування

Сфера наукових інтересів – «Автоматичні системи керування».

Напрямок наукової роботи – Моделювання та управління складними процесами в штучних і природних системах. Кількість наукових статей – 70.


Kharlamova.jpg

ХАРЛАМОВА Юлія Миколаївна

З 2016р. працює асистентом на кафедрі Метрології та інформаційно-вимірювальних технологій.

З 2019р. працює на кафедрі Автоматизації та приладобудування на посаді асистента.

Сфера наукових інтересів - математичне моделювання динамічних процесів.

Напрямок наукової роботи - адаптивне оцінювання параметрів квазітсаціонарного об'єкта.

Кількість наукових статей - 7.

Шевченко.jpg

ШЕВЧЕНКО Владислав Іванович

З 2019 р. старший викладач кафедри автоматизації та приладобудування


Сфера наукових інтересів – «Комп’ютерні і мікропроцесорні системи керування».

За його безпосередньою участю була розроблена і впроваджена до серійного виробництва «Система автоматизованого управління конвеєрними лініями шахт і родовищ», яка була поставлена на серійне виробництво і експлуатацію на шахтах та родовищах України і Росії.

Є автором 8-ми наукових робіт.

Підвищення науково-технічної кваліфікації серед викладачів відбувається через аспірантуру та докторантуру.

Зараз на кафедрі навчаються 6 здобувачів, а 5 доцентів, ст. викладач і асистенти, які закінчили аспірантуру НГУ у різні роки за спеціальністю 05.13.07 – Автоматизація процесів керування, тепер працюють над завершенням дисертацій.

Викладачі кафедри працюють над кандидатськими дисертаціями, так, доцент Проценко С.М., асистенти Бойко О.О., Карпенко О.В.  планують завершити дисертаційні роботи у 2020-21 році.

Чисельність та якісний склад науково-педагогічних працівників відповідає чинним вимогам і забезпечує підготовку фахівців.


Кафедра АП
Яндекс.Метрика pagerank image Push 2 Check Яндекс.Метрика
© 2006-2020 Інформація про сайт