Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність ЧасуП Р А В И Л А    П Р И Й О М У

до Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка»

в 2019 році

.

Шифр та найменування галузі знань
Спеціалізації 


Ліцензований обсяг

Термін дії ліцензії

ДеннаЗаочнаВечірня
Підготовка бакалаврів

15 Автоматизація та приладобудування
Комп'ютеризовані системи управління та автоматика50501/07/2023
 Автоматизоване управління технологічними процесами  25 1/07/2023
12 Інформаційні технологіїКомп'ютерні системи та мережі5050501/07/2021
Підготовка спеціалістів
15 Автоматизація та приладобудування

Комп'ютеризовані системи упраління та автоматика35401/07/2023
Автоматизоване управління технологічними процесами
151/07/2023
12 Інформаційні технологіїКомп'ютерні системи та мережі
4050501/07/2021
Підготовка магістрів
15 Автоматизація та приладобудування 

Комп'ютеризовані системи упраління та автоматика
1561/07/2023
 Автоматизоване управління технологічними процесами101/07/2023
12 Інформаційні технологіїКомп'ютерні системи та мережі
121/07/2021
Кафедра АКС
© 2006-2020 Інформація про сайт