Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Напрями підготовки

Галузь знань:
15 "Автоматизація та приладобудування"

Спеціальність: 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"

Спеціалізації: "Комп’ютеризовані системи управління та автоматика"

"Автоматизоване управління технологічними процесами"


Фахова кафедра

Автоматизації та приладобудування


Об’єкт діяльності

Системи автоматизації та комп’ютерно-інтегровані технології


Вид економічної діяльності

Процеси створення і функціонування автоматизованих систем у різноманітних виробництвах


Кваліфікації фахівців

бакалавр - фахівець в галузі автоматизації;

магістр - інженер з автоматизованих систем керування виробництвом, дослідник, інженер-дослідник з комп’ютерних систем та автоматики.


Посади фахівців

Інженер з автоматизованих систем; інженер з програмного забезпечення комп’ютерів; інженер з управління та обслуговування систем; інженер з механізації та автоматизації технологічних процесів;  інженер з управління та обслуговування систем; інженер з налагодження та випробування; науковий співробітник; викладач навчального закладу.


Професійні функції фахівців

Дослідження об’єктів і систем управління. Розрахунки параметрів систем, їх стійкості та надійності. Діагностика систем.Напрями підготовки                                                                                           Кафедра АП


Яндекс.Метрика pagerank image Push 2 Check
© 2006-2020 Інформація про сайт