Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Ткачов Віктор Васильович 

Ткачёв В.В.jpg

завідувач кафедри автоматизації та комп’ютерних систем Національного гірничого університету, доктор технічних наук, професор Ткачов Віктор Васильович

Ткачов В.В. у 1967 році закінчив Дніпропетровський гірничий інститут (нині – Національній гірничий університет) за спеціальністю “Автоматика і телемеханіка”. З 1967 року працює в ДГІ на посадах інженера, асистента, а після захисту кандидатської дисертації (1972 р.) – доцентом кафедри автоматизації виробничих процесів. З 1988 р. завідувач кафедри автоматизації виробничих процесів (нині – автоматизації та комп’ютерних систем). У 1995 році захистив докторську дисертацію.


Наукова діяльність В.В.Ткачова направлена на  розробку сучасних  засобів автоматики та комп’ютерних систем автоматизованого управління технологічними процесами гірничого виробництва. Викладачами кафедри розроблені і впроваджуються на гірничих підприємствах  сучасні пристрої  для автоматизації конвеєрного транспорту, освоєно серійне виробництво і впроваджено на гірничих підприємства України і Росії.   комп’ютерну систему керування конвеєрним транспортом, що дозволяє значно підвищити безпеку праці шахтарів і повністю виключає змогу виникнення пожежі від загорання стрічки, а також підвищується продуктивність роботи гірничого обладнання.


Під керівництвом Ткачова В.В. підготовлені та захищені дисертації на здобуття кандидата і доктора технічних наук. Ткачов В.В. керує науковою роботою аспірантів. Ткачов В.В. – автор понад 200 друкованих наукових публікацій, за останні п’ять років у співавторстві написані і видані державною мовою три навчальних посібника з грифом МОН України,  три монографії видані у 2007-2009 роках, видані два робочих зошита студента з дисциплін  «Мікропроцесорні системи» і «Програмні засоби систем керування». Спільно з професорами з Німеччини Г.Грулером і Н. Нойбергером підготовлений до видання з грифом МОНМС України навчальний посібник «Мікропроцесорна техніка», Ткачов В.В.  член  спеціалізованої вченої рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій , член експертної ради Вищої атестаційної комісії України, член експертної ради Державної акредитаційної комісії України.


Кафедра АКС
Яндекс.Метрика pagerank image Push 2 Check
© 2006-2020 Інформація про сайт