Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Методичні вказівки з дипломного проектування

Спеціальність "151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" (бакалавр)

Спеціальність "151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" (магістр)


Методичні вказівки до розділів дипломного проекту

Економічний розділ

Розділ Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях


Методичні вказівки виконання та оформлення звітів по виробничій та переддипломній практиці

Спеціальність 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"

Спеціальність 152 "Метрологія та комп'ютерно-вимірювальна техніка"


Методичні вказівки до виконання курсових проектів

Спеціальність 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології"

Спеціальність 152 "Метрологія та комп'ютерно-вимірювальна техніка"


Приклади змісту дипломних проектів спеціалістів:

Зміст дипломного проекту для спеціальності "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" (151)

Зміст дипломного проекту для спеціальності "Метрологія та комп'ютерно-вимірювальна техніка" (152)


Приклади розробки спеціальної частин

Розробка спеціальної частини дипломного проекту на базі ПЛК VIPA та SCADA zenon

Концепція розробки спеціальної частини дипломного проекту з використанням аналогової моделі об'єкта управління

Віртуальна машина зі SCADA zenon 7.10 (Yandex disk)


Матеріали для виконання дипломного проекту

Дослідницька частина в кваліфікаційній роботі магістра

Рекомендації по вибору давачів

Каталог давачів та виконавчих пристроїв

Теоретичні відомості про програмовані логічні контролери компанії VIPA

Рекомендації по використанню програмованих логічних контролерів компанії VIPA

Каталог продукції компанії VIPA

Рекомендації по використанню SCADA системи zenon


Інформація щодо розкладу консультацій по розділам дипломного проектування

Посилання

Компанія СВ АЛЬТЕРА

Компанія VIPA

Компанія VIPA в Україні

Компанія COPA-DATA

Компанія COPA-DATA в Україні 

Кафедра АП

© 2006-2020 Інформація про сайт