Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Banner.png
П Р А В И Л А    П Р И Й О М У

до Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка»

в 2022 році

.

ПЕРЕЛІК

спеціальностей (спеціалізацій) та вагових коефіцієнтів оцінок з предметів національного мультипредметного тесту для прийому на навчання на основі ПЗСО для здобуття освітнього ступеня бакалавра у 2022 році

.

2022_Перелік.png

До уваги абітурієнтів, які вступають до НТУ «Дніпровська політехніка»
на умовах контрактуШифр та найменування галузі знань
Спеціалізації 


Ліцензований обсяг

Термін дії ліцензії

Вартість одного року навчання, грн.
Денна Заочна Вечірня  Денна  Заочна
Підготовка бакалаврів
   

15 Автоматизація та приладобудування
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 90 50 1/07/2023  16400  8200
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  25 15 1/07/2023  15600  7900
Підготовка магістрів
   
15 Автоматизація та приладобудування 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 35 15 1/07/2023 21400  10700 
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 15 5 1/07/2023 20300  10150 

Кафедра КІВС

© 2006-2022 Інформація про сайт