Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність ЧасуП Р А В И Л А    П Р И Й О М У

до Національного технічного університету 

«Дніпровська політехніка»

в 2020 році

.

Шифр та найменування галузі знань
Спеціалізації 


Ліцензований обсяг

Термін дії ліцензії

ДеннаЗаочнаВечірня
Підготовка бакалаврів

15 Автоматизація та приладобудування
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 50501/07/2023
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  25 1/07/2023
Підготовка магістрів
15 Автоматизація та приладобудування 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 1561/07/2023
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка101/07/2023
По сертифікатам.png
Кафедра АКС


© 2006-2020 Інформація про сайт