Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Banner.png

Сертифікат АспірантураАспіранти кафедри кіберфізичних та інформаційно-вимірювальних систем


Колисниченко

КОЛИСНИЧЕНКО Ілля Юрійович

ORCID iD 0000-0003-4495-0895


Тема дисертації: Автоматизація процесів керування ваговимірювальними системами

Рік вступу до аспірантури 2019. Очна форма навчання

Науковий керівник д.т.н., професор Ткачов Віктор Васильович


Освітні програми доктора філософії


Освітньо-наукова програма вищої освіти, Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, доктор філософії, 2021р.


Освітньо-наукова програма вищої освіти, Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, доктор філософії, 2020р.


Освітньо-наукова програма вищої освіти, Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, доктор філософії, 2019р.


Освітньо-наукова програма вищої освіти, Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, доктор філософії, 2018р.


Освітньо-наукова програма вищої освіти, Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, доктор філософії, 2017р.


Освітньо-наукова програма вищої освіти, Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, доктор філософії, 2016р.Навчальні плани. Доктор філософії. Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології


Навчальний план. Доктор філософії, 2016р.


Навчальний план. Доктор філософії, 2017р.


Навчальний план. Доктор філософії, 2018р.


Навчальний план. Доктор філософії, 2019р.


Навчальний план. Доктор філософії, 2020-2021р., частина 1


Навчальний план. Доктор філософії, 2020-2021р., частина 2


Навчальний план. Доктор філософії, 2020-2024р.


Робочі програми навчальних дисциплін спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, кваліфікаційний рівень - доктор філософії


Кафедра КІВС
© 2006-2023 Інформація про сайт