Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Сертифікат АспірантураАспіранти кафедри кіберфізичних та інформаційно-вимірювальних систем


Бойко.jpg

БОЙКО Олег Олександрович

ORCID iD 0000-0002-9714-2843

Scopus Author ID: 56442215200


Аспірант 1-го року навчання


Тема дисертації: Автоматизація процесу керування виходом мірної продукції на основі регулювання довжини прокату

Рік вступу до аспірантури 2019, очна форма навчання

Науковий керівник д.т.н., професор Куваєв Володимир Миколайович


Воскобойник.jpg

ВОСКОБОЙНИК Євген Костянтинович

ORCID iD 0000-0002-7653-2607


Аспірант 1-го року навчання


Тема дисертації: Автоматизація процесу керування видобувним комплексом на основі багатофакторних показників видобувного комбайна та системи транспортування

Рік вступу до аспірантури 2019, очна форма навчання

Науковий керівник д.т.н., професор Ткачов Віктор Васильович


Зыбалов.jpg

ЗИБАЛОВ Дмитро Сергійович

ORCID iD 0000-0001-5891-9325


Аспірант 1-го року навчання


Тема дисертації: Експертна система нечіткого керування сонячною фотоелектричною установкою

Рік вступу до аспірантури 2019. Очна форма навчання

Науковий керівник к.т.н., доцент Бубликов Андрій Вікторович

Колисниченко

КОЛИСНИЧЕНКО Ілля Юрійович

ORCID iD 0000-0003-4495-0895


Аспірант 1-го року навчання


Тема дисертації: Автоматизація процесів керування ваговимірювальними системами

Рік вступу до аспірантури 2019. Очна форма навчання

Науковий керівник д.т.н., професор Ткачов Віктор Васильович

Володимир Швець

ШВЕЦЬ Володимир Сергійович

ORCID iD 0000-0002-7552-3215


Аспірант 1-го року навчання


Тема дисертації: Методи та моделі децентралізованого керування рухомими робототехнічними об’єктами

Рік вступу до аспірантури 2019. Очна форма навчання

Науковий керівник д.т.н., професор Ткачов Віктор Васильович


Освітні програми доктора філософії


Освітньо-наукова програма вищої освіти, Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, доктор філософії, 2020р.


Освітньо-наукова програма вищої освіти, Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, доктор філософії, 2019р.


Освітньо-наукова програма вищої освіти, Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, доктор філософії, 2018р.


Освітньо-наукова програма вищої освіти, Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, доктор філософії, 2017р.


Освітньо-наукова програма вищої освіти, Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, доктор філософії, 2016р.Робочі програми доктора філософії


Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»


1

Робочі програми:

1.1

Методи створення АСУТП різного призначення

Сілабус

1.2

Формалізація задач управління і розробка критеріїв якості функціонування систем автоматизації

Сілабус

1.3

Сучасні методи оптимізації процесів керування технологічними процесами

Сілабус

1.4

Системи координованого керування складними технологічними об’єктами як мехатронними агрегатами

Сілабус

1.5

Системи інтелектуальної підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності

Сілабус

1.6

Адаптивні системи управління

Сілабус


Навчальні плани. Доктор філософії. Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології


Навчальний план. Доктор філософії, 2016р.


Навчальний план. Доктор філософії, 2017р.


Навчальний план. Доктор філософії, 2018р.


Навчальний план. Доктор філософії, 2019р.


Навчальний план. Доктор філософії, 2020-2021р., частина 1


Навчальний план. Доктор філософії, 2020-2021р., частина 2


Навчальний план. Доктор філософії, 2020-2024р.Кафедра КІВС
© 2006-2022 Інформація про сайт