Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Banner.png

Положення НТУ «ДП»:


Академічна доброчесність

Кодекс академічної доброчесності національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

Акад_доброч.jpg

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками

Дотримання академічної доброчесності здобувачами:

Порушенням академічної доброчесності вважається:

Академічна відповідальність за порушення академічної доброчесності педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів освіти

Академічна відповідальність за порушення академічної доброчесності здобувачами освіти

Види академічної відповідальності (у тому числі додаткові та/або деталізовані) учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності визначаються спеціальними законами та/або внутрішніми положеннями закладу освіти, що мають бути затверджені (погоджені) основним колегіальним органом управління закладу освіти та погоджені з відповідними органами самоврядування здобувачів освіти в частині їхньої відповідальності.

(Закон України «Про Освіту». Стаття 42 „Академічна доброчесність”)

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності


Куратори груп:


Розклад занять


Дисципліни за вибором


Графік консультацій


Графік погашення боргів


Анкетування студентів:


Міжнародна мобільність


Дуальна освіта


Працевлаштування


Виконання кваліфікаційних робіт


Графік захисту дипломних проектів


Презентація сервісів університету


Схема студентського містечка


Розклад дзвінків


Корпоративна символіка університету

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт