Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Banner.png

Положення НТУ «ДП»:


Академічна доброчесність

Кодекс академічної доброчесності національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

Акад_доброч.jpg

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками

Дотримання академічної доброчесності здобувачами:

Порушенням академічної доброчесності вважається:

Академічна відповідальність за порушення академічної доброчесності педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів освіти

Академічна відповідальність за порушення академічної доброчесності здобувачами освіти

Види академічної відповідальності (у тому числі додаткові та/або деталізовані) учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності визначаються спеціальними законами та/або внутрішніми положеннями закладу освіти, що мають бути затверджені (погоджені) основним колегіальним органом управління закладу освіти та погоджені з відповідними органами самоврядування здобувачів освіти в частині їхньої відповідальності.

(Закон України «Про Освіту». Стаття 42 „Академічна доброчесність”)

Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності


Куратори груп:


Розклад занять


Дисципліни за вибором


Графік консультацій


Графік погашення боргів


Анкетування студентів:


Міжнародна мобільність


Дуальна освіта


Працевлаштування


Виконання кваліфікаційних робіт


Графік захисту дипломних проектів


Презентація сервісів університету


Схема студентського містечка


Розклад дзвінків

Корпоративна символіка університету
© 2006-2022 Інформація про сайт