Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Важливою складовою діяльності кафедри кіберфізичних та інформаційно-вимірювальних систем є міжнародна діяльність, яка відбувається у вигляді розвитку міжнародних зв’язків з науковцями різних країн, участі у міжнародних наукових конференціях та організації міжнародних науково-практичних конференцій, співпраці з міжнародними організаціями.

Кафедра має коопераційну угоду з Ройтлінгенським університетом з 1999 року. Професор Герхард Грулер від факультету техніки автоматизації і мехатроніки Ройтлінгенського університету і професор Віктор Ткачов від кафедри АКС Державного ВНЗ «НГУ» координують роботу по обміну студентами и молодими вченими, а також співробітництво в галузі спільних досліджень.

Proff.jpgПрофесор Грулер читає лекції для студентів і співробітників Державного ВНЗ «НГУ» про використання шинних технологій та Internet в автоматизації.

Кафедра формує високий рівень інформаційної відкритості та інтеграції в міжнародну систему науки та освіти на підставі розвитку наукових комунікацій. З 1999 по 2016 рр. пройшли стажування в Ройтлінгенському університеті два професори (Ткачов В.В. і Цвіркун Л.І.), 9 асистентів (Бак І.М., Хілов О.В., Поперечний Д.О., Носан Є.А., Бойко О.О., Носкін Д.В., Бубліков А.В., Фабричний Д.М., Лозовягін О.В.), 7 студентів (Чорний В.М., Білоус А.І., Кмітіна І.В., Гончарук С.О., Надточий С.В., Хачко Р.В., Прихленко Н.М.) і 2 аспіранти (Макітренко Р.В., Дашевський С.О.).

Зараз на стажуванні в Ройтлінгенському університеті перебувають студенти Ілля Колісниченко та В'ячеслав Солов'євський.

У межах співробітництва на кафедру КІВС передані сучасні технічні засоби автоматики та програмовані контролери CAN та Interbus з програмним забезпеченням.


Kugel.jpg

Разом з Ройтлінгенським університетом техніки і економіки на кафедрі КІВС проводяться роботи з розробки та реалізації нових концепцій навчання у віртуальних лабораторіях (з застосуванням Інтернету).

За результатами цих робіт з студентами готуються до видання статті, неодноразово ці студенти і аспіранти брали участь в наукових конференціях різного рівня.

Асистент Бойко О.О. при проходженні стажування в Ройтлінгенському університеті під керівництвом професора Герхарда Грулера брав участь у дослідженнях системи моделювання тривимірної поверхні, що дозволяє, створювати високоточні тривимірні моделі, робити їхню подальшу обробку в програмних комплексах тривимірного моделювання, візуалізації й анімації. Розроблений реальний апаратно-програмний комплекс моделювання тривимірної поверхні.

Спільно з професором Г.Грулером проведені наукові дослідження з використання CAN шини при створенні систем автоматизації для гірничого виробництва. Результати досліджень опубліковані в європейському журналі CAN Newsletter № 4, 2004 р.

Проведені роботи знайшли відображення в навчальному посібнику з грифом МОН України «Робототехніка та мехатроніка», який написали професори Цвіркун Л.І. та Грулер Г. і видали у 2007 р.

Викладачами кафедри АП (Ткачов В.В., Козарь М.В., Проценко С.М.) спільно з професором Г.Грулером і професором Еслінгенського університету Н.Нойбергером у 2012 році написаний і виданий в Україні навчальний посібник з дисципліни «Мікропроцесорна техніка». Переклад на німецьку мову здійснила студентка Державного ВНЗ «НГУ» спеціальності «технічний переклад» Надія Прихленко.

© 2006-2022 Інформація про сайт