Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Banner.png

Напрями підготовки

Галузь знань:
15 "Автоматизація та приладобудування"

Спеціальність: 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"


Фахова кафедра

Автоматизації та приладобудування


Об’єкт діяльності

Системи автоматизації та комп’ютерно-інтегровані технології


Вид економічної діяльності

Процеси створення і функціонування автоматизованих систем у різноманітних виробництвах


Кваліфікації фахівців

Бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій;

Магістр з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій.


Посади фахівців

Інженер з автоматизованих систем; інженер з програмного забезпечення комп’ютерів; інженер з управління та обслуговування систем; інженер з механізації та автоматизації технологічних процесів;  інженер з управління та обслуговування систем; інженер з налагодження та випробування; науковий співробітник; викладач навчального закладу.


Професійні функції фахівців

Комплексне розв’язання задач розроблення нових і модернізації та експлуатації існуючих систем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій з застосуванням сучасних програмно-технічних засобів та інформаційних технологій, виконання теоретичного дослідження об’єкта автоматизації, обґрунтування вибору технічних засобів автоматизації, проектування систем автоматизації та розроблення прикладного програмного забезпечення різного призначення.Напрями підготовки                                                                                           Кафедра КІВС


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт