Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Бубліков Андрій Вікторович 

Зав Каф_Фото.jpg

Завідувач кафедри кіберфізичних та інформаційно-вимірювальних систем

 Національного технічного університету 

"Дніпровська політехніка", 

доктор технічних наук, професор Бубліков Андрій Вікторович


Контактний номер телефона +380967615711 

Електронна пошта bublikov.a.v@nmu.one 


Бубліков Андрій Вікторович, 1979 року народження.

У 2001 році з відзнакою  закінчив Національну гірничу академію України за спеціальністю «Системи управління і автоматики» та отримав кваліфікацію магістра.

Має стаж педагогічної роботи більше 18 років. З 2011 р. – на посаді доцента кафедри автоматизації та комп’ютерних систем. З 2021 – на посаді професора кафедри кіберфізичних та інформаційно-вимірювальних систем.

У 2010 році здобув науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – «Автоматизація процесів керування». У 2013 році отримав вчене звання доцента кафедри автоматизації та комп’ютерних систем. У 2020 році здобув науковий ступінь доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.07 – «Автоматизація процесів керування».

За останні п’ять років має 37 публікацій наукового та професійного спрямування, зокрема 2 навчальних посібника, 2 монографії, 2 патенти на винахід та корисну модель, 2 методичні праці, 6 статей в збірниках матеріалів конференцій та тез доповідей на міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях, 23 статті у фахових виданнях України та наукових закордонних виданнях, з яких 5 входять до наукометричної бази Scopus. Має індекс цитування наукових робіт (Гірша) 4 за шкалою Scopus.

Взяв участь у близько 10 міжнародних, всеукраїнських наукових конференціях і семінарах.

Приймав участь у 5 науково-дослідних роботах Національного технічного університету “Дніпровська політехніка” за державним замовленням, у тому числі як відповідальний виконавець.

Пройшов стажування в закордонному університеті Німеччини.

З 2019 р. – секретар науково-методичної комісії з інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікації (підкомісія 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології) сектору вищої освіти Науково-методичної ради МОН України (наказ МОН України №582 від 25.04.2019 р.).;

З 2020 р. –  експерт Національного фонду досліджень України;

З 2017 р. – заступник завідувача кафедри кіберфізичних та інформаційно-вимірювальних систем;

У 2020 році входив у робочу групу на кафедрі, за результатами роботи якої успішно проведена акредитаційна експертиза за спеціальністю "151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" за третім рівнем вищої освіти (справа № 868/АС-20), яку здійснювало Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти;

У 2014 - 2016 роках − член організаційного комітету ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму «Системна інженерія» спеціальності «Комп'ютеризовані системи управління та автоматика»;

У 2016 році – один з керівників студентки Голосової О.Є., яка зайняла 2 місце на Всеукраїнській студентській олімпіади з напряму «Системна інженерія» спеціальності «Комп'ютеризовані системи управління та автоматика»;

З 2019 р. – науковий керівник здобувача кафедри кіберфізичних та інформаційно-вимірювальних систем Зибалова Д.С.

У 2015 р. пройшов підвищення кваліфікації у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна на кафедрі “Електронні обчислювальні машини”.

У 2020 році сприяв підписанню угод про співпрацю університету з провідними науковими установами та підприємствами регіону й України.

Наразі приймає активну участь у створенні на кафедрі інноваційної  лабораторії кіберфізичних систем.


Кафедра КІВС
© 2006-2022 Інформація про сайт