Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Banner.png


 Історія кафедри КФІВС

 Кафедра автоматизації виробничих процесів (АВП) утворена в січні 1961 р. у результаті виділення зі складу кафедри гірничої електротехніки. У травні 2002 р. кафедра перейменована в кафедру автоматизації та комп'ютерних систем (АКС).

Hist_kaf.jpgЗ дня заснування і до сьогодення  співробітники кафедри вели і ведуть дослідження у різних наукових напрямкам. З перших років створення кафедри почали проводитися наукові праці по створенню технічних засобів автоматики, принцип дії яких заснований на взаємодії джерел електромагнітних коливань з об'єктами, що опромінюються. Очолив цей напрямок проф. А. А. Іванов. Під його керівництвом групами наукових співробітників очолюванимі доц. Носовим Г.Р., доц.Арш Е.І., доц. Бражниковим І.О., доц. Ткачовим В.В., доц. Чернишовим В.П., доц. Сусідка В.Л., доц. Пушкарем М.С. розроблені і впроваджені у виробництво датчикі контролю відкритої та скритої межі вугілля та породи, датчики положення механізмів, система електрозруйнування гірських порід безупинний і дискретний контроль рівнів речовин у технологічних ємностях; сигналізатори наявності об'єктів у зоні контролю, комплекс цифрових контрольно-вимірювальних засобів, що забезпечують проведення вибухових шпар, комплекс контролю якості збагачення вугілля і виробництва будівельних матеріалів,датчики розпізнавання вугілля для породо-відбіру, системи виявлення металевих і неметалевих коштовних матеріалів в електронепровідних сердовищах, системи радіозв’язку в гірничих вироботках та радіоуправління буро-нарізними машинами на крутих пластах. За розробками отримано  більш 30 авторських свідоцтв. Доц. Носовим Г.Р. була захищена докторська дисертація, а іншими співробітниками кафедри захищено більше десяти кандидатських дисертацій.

У 1977 р. у зв'язку з появою  нової елементної бази - мікропроцесорів і БІС на кафедрі формується новий науковий напрямок по розробці і впровадженню мікропроцесорних систем управління в гірничій промисловості й інших галузях народного господарства. Розвивали цей напрямок В.В. Ткачов, Л.І. Цвіркун і В.Л. Кожевніков.

 Наукова група під керівництвом В.В. Ткачова протягом 20 років створила і перевірила у промислових умовах локальні мікропроцесорні системи керування: маніпулятором гідромонітора при гідровидобутку вугілля, маніпулятором-крепеустановщиком на прохідницьких роботах, краном-штабелером  автоматизованого складу, комплексом устаткування по виробництву лопат на заводі ім. Комінтерну, комплексом устаткування гнучкою лінією готування мас покрить, вентилятором головного провітрювання рудника.

В останні роки група займається розробкою наукових положень децентралізованих систем керування з використанням принципів колективного поводження автоматів при вирішенні задач керування об'єктами гірничої промисловості. Результатом цих досліджень стала мікропроцесорна система керування конвеєрними лініями шахт і рудників, що пройшла промислові іспити в умовах калійних рудників і дослідна партія якої виготовлена на Прокоп’євському заводі шахтної автоматики, а також впровадження окремих елементів комплексу технічних засобів «Поток-М» на Олександрійському електромеханічному заводі. За результатами досліджень В.В. Ткачовим захищена докторська дисертація.

З 1991 р. групою проводяться роботи з використання Інтернету й інформаційних технологій у системах контролю і управління.

У 1998 р. разом з Ройтлінгенським інститутом техніки й економіки (Німеччина) почата  розробка віртуальної лабораторії кафедри.

Протягом 1970-1990 р. одним з наукових напрямків кафедри було розробка і створення  приладів для геофізичних досліджень, зв'язаних з  вивченням поверхневого шару ґрунту. З середини семидесятих років група вчених під керівництвом доцента М.С. Пушкаря розробила і впровадила апаратуру з частотним і  багато частотним радіохвильовим зондування при будівництві Серпуховського прискорювача й у районах вічної мерзлоти при облаштованості газових родовищ а також на Язовському родовищі сірки і ще деяких виробництвах. За результатами робіт отримано біля 20 авторських свідотств.

В останні роки кафедра, маючи великий науковий потенціал, продовжує цілий ряд наукових досліджень.

Група під керівництвом проф. В.В. Ткачова продовжує дослідження в області децентралізованого керування і створення принципово нових комп'ютерних систем управління, що забезпечують енергозберігаючі режими роботи транспортних і очисних об'єктів у структурі поточно-транспортних систем шахт і рудників і дозволяють вирішити задачу комплексної автоматизації процесів видобутку і транспортування  корисної копалини. Удосконалюються апаратна і програмна частини системи автоматизованого керування конвеєрними лініями (САУ КЛ).


Кафедра КФІВС

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт