Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Banner.png


Лабораторія


Матеріальна база та стенди

Комплект контролера


Спільно з компанією "Phoenix Contact" на кафедрі кіберфізичних та інформаційно-вимірювальних систем Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" в рамках проекту EduNet (міжнародна мережа навчання) створена і оснащена навчальна лабораторія для навчання студентів роботі з ПЛК.

Lab_phoenix.jpg

При підготовці фахівців даної області акцент робиться на надбанні навичок програмування і впровадження ПЛК. З теоретичного курсу студенти засвоюють термінологію даної області та отримують базові знання про структуру ПЛК і підходах при написанні програмного забезпечення. Практичний курс знайомить безпосередньо з фізичними стендами і дозволяє застосувати отримані знання для автоматизації реальних об'єктів.

ПЛК були розроблені для заміни релейно-контактних схем управління, зібраних на дискретних компонентах: реле, таймерах, лічильниках, елементах жорсткої логіки. Принципова відмінність ПЛК від релейних схем полягає в тому, що в ньому всі алгоритми управління реалізовані програмно. При цьому надійність роботи схеми не залежить від її складності. Використання програмованих логічних контролерів дозволяє замінити одним пристроєм будь необхідну кількість окремих елементів релейної автоматики, що збільшує надійність системи, мінімізує витрати на її тиражування, введення в експлуатацію та обслуговування. ПЛК може обробляти дискретні і аналогові сигнали, керувати клапанами, сервоприводамі, перетворювачами частоти та іншими пристроями.

Автоматизація процесів на основі ПЛК з використанням SCADA-систем (диспетчерське управління і збір даних) дає можливість віддалено стежити за процесом, використовуючи екрани моніторів промислових і користувальницьких комп'ютерів або HMI (НМІ - людино-машинний інтерфейс) панелі, а так само контролювати параметри і вести статистику.

Матеріальна база та стенди

Контролери серії ILC 1XX

Контролер Inline с Ethernet-інтерфейсом

ILC 130 STARTERKIT


Кафедра КІВС

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт