Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Banner.png

На кафедрі КФІВС розробляється декілька наукових проектів: 

Система підтримки прийняття рішень оператором очисного комбайну при керуванні виконавчим органом за гівсометрією пласта
Гипсометрия.jpg
Система підтримки прийняття рішень оператором очисного комбайну при керуванні швидкістю подачі за заштибовкою шнека 
Заштыбовка.jpg  
Автоматизація процесів керування конвеєрним транспортом
конвейер.jpg
Автоматизація процесів керування обжигом окотишів
окатыш.jpg
Методи та моделі децентралізованого керування на базі CAN технологій
 Распределенная_сеть.jpg
Лабораторні стенди
Реалізація пульта системи керування шахтним водовідливом на базі HMI/SCADA zenOn
вода.jpg
Реалізація пульта системи керування засувкою на базі HMI/SCADA zenOn
заслонка.jpg
Реалізація пульта системи керування тепловим об'єктом на базі HMI/SCADA zenOn
тепло.jpg

Демонстрація роботи стенду "Світловий куб" Демонстрація роботи стенду "Водовідлив" 


© 2006-2022 Інформація про сайт