Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Розробки кафедри КІВС з навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін 


Робочі програми навчальних дисциплін спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, кваліфікаційний рівень - бакалавр


Робочі програми навчальних дисциплін спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, кваліфікаційний рівень - магістр


Робочі програми навчальних дисциплін спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, кваліфікаційний рівень - доктор філософії


Робочі програми навчальних дисциплін спеціальності 152 Метрологія та комп'ютерно-вимірювальна техніка, кваліфікаційний рівень - бакалавр


Робочі програми навчальних дисциплін спеціальності 152 Метрологія та комп'ютерно-вимірювальна техніка, кваліфікаційний рівень - магістр© 2006-2022 Інформація про сайт