Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Banner.png

 logo_ANT-Logistics.png    

  Між Національним технічним університетом “Дніпровська політехніка” та провідною вітчизняною компанією-розробником програмного забезпечення для логістики ANT-Logistics підписано договір про співробітництво. В рамках цієї співпраці здобувачі вищої освіти спеціальностей 275 Транспортні технології та 174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка отримають необмежений доступ до ресурсів веб-платформи «Мурашина логістика», яка є хмарною системою автоматизації управління транспортом. Це дозволить використовувати в освітньому процесі сучасні цифрові системи, за допомогою яких можна здійснювати планування, моніторинг та оптимізацію транспортних процесів на підприємствах. Впевнені, що це перший крок на шляху до цікавих сумісних проєктів з нашим новим стейкхолдером! 

Компанія ANT-Logistics


   Студент кафедри кіберфізичних та інформаційно-вимірювальних систем Клименко Ілля (гр. 151-20-1) здобув чергову перемогу на чемпіонаті України з дзюдо серед юніорів до 21 року ПОЗДОРОВЛЯЄМО! Так тримати Ілля!

IMG-bd4b907e1b009a282299a69819b0d975-V.jpg IMG-d96adf6316dca825f3ad978b7e88b8fe-V.jpg


Студент кафедри кіберфізичних та інформаційно-вимірювальних систем Клименко Ілля (гр. 151-20-1) гідно представив університет НТУ «Дніпровська політехніка» на Чемпіонаті України по самбо серед молоді – 2022, зайнявши ПЕРШЕ місце. ПОЗДОРОВЛЯЄМО! Й бажаємо подальших перемог!

IMG_20220926_102048_188.jpg


На кафедрі КФІВС надруковані нові підручники та навчальні посібники

Сенсори і сенсорні системи : підручник у 2-х т. /Н. Нойбергер, Г.Г. Півняк, В.В. Ткачов; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». Дніпро: НТУ «ДП». – 2021. – Т.1. – 307 с.

Сенсори і сенсорні системи : підручник у 2-х т. /Н. Нойбергер, Г.Г. Півняк, В.В. Ткачов; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». Дніпро: НТУ «ДП». – 2021. – Т.2. – 208 с.

Технічні засоби автоматизації

Технічні засоби автоматизації: навч. посіб.: у 2 ч. Ч. 1. Сенсорна техніка / В.В. Ткачов, М.І. Стаднік, В.І. Шевченко, М.В. Козарь, О.В. Карпенко ; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – 2-ге вид., доповн. та переробл. – Дніпро : НТУ «ДП», 2019. – 144 с.

Викладено основні поняття та визначення автоматики, фізичні принципи роботи первинних перетворювачів, вимоги до датчиків, схеми, конструкції та параметри датчиків, їх переваги й недоліки, а також галузі застосування. Призначено для студентів напрямів підготовки 151 Автоматизація та приладобудування і 123 Інформаційні технології, а також для студентів інших спеціальностей, у навчальних планах яких передбачено дисципліни, пов’язані з автоматизацією та сенсорною технікою.

Теоретичні основи комп’ютерних систем збирання, перетворення та передачі інформації

Теоретичні основи комп’ютерних систем збирання, перетворення та передачі інформації: підруч. / О.М. Заславський, К.В. Соснін, Д.С. Зибалов, Д.В. Славінський, Є.К. Воскобойник; М-во освіти та науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2019. – 292 с.

Систематично викладено теоретичні основи перетворення інформації на фізичному рівні у комп’ютерних системах, які здійснюють її збирання та передачу з використанням різноманітних каналів зв’язку. Розглянуто основні положення теорії інформації, що стосуються обміну інформацією між частинами складних технологічних систем. Підручник відповідає програмі дисципліни «Теорія інформації. Основи збирання, обробки і передачі інформації» для студентів вищих навчальних закладів і може бути корисним аспірантам та інженерним працівникам, які професійно орієнтовані на вирішення проблем технічного забезпечення розосереджених комп’ютерних систем.

Мікропроцесорна техніка

Мікропроцесорна техніка: підручник / В.В. Ткачов, С.М. Проценко, М.В. Козар, В.І Шевченко; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – 2-ге вид., допов. і переробл. – Дніпро : НТУ «ДП». – 2022. – 230 с.

Розглянуто питання побудови архітектури мікроконтролерів, сигналів керування й системи команд однокристальних мікроконтролерів МCS-8051 та MCS 1T8051, організації режимів переривань, тимчасових затримок, передачі інформації в послідовному форматі. Наведено приклади створення систем керування об’єктами з неперервними і дискретними характеристиками. Зміст видання відповідає програмі дисципліни «Мікропроцесорна техніка», яку вивчають студенти спеціальностей 151 Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології, 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, а також для студентів інших спеціальностей.

Розумні теплові поля

Розумні теплові поля /А.В. Бубліков, О.М. Заславський, С.М. Проценко, В.В. Ткачов ; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро, НТУ, 2018. – 180 с.

Присвячена проблемі побудови та дослідження кіберфізичної системи «Розумне теплове поле», яка призначена для керування системою прямого електричного опалення приміщень з метою досягнення та підтримки комфортного температурного режиму. Головну увагу приділено задачі розподілення обмеженої потужності між розосередженими джерелами тепла в умовах, коли рівень обмеження безперервно випадково змінюється. Розглянуто два варіанти побудови алгоритму автоматичного розподілення енергії між джерелами тепла у розумному тепловому полі. Один з них базується на ідеї самоорганізації теплового поля, яка досягається колективною поведінкою автоматів, що керують джерелами тепла. Другий варіант передбачає створення в мережі розумного теплового поля коаліційних груп з розподіленням енергії шляхом синхронізації роботи обігрівачів у часі в багатоканальній системі масового обслуговування.


На кафедрі КФІВС надруковані нові підручники та навчальні посібники

Автоматизация.jpg

Автоматизація технологічних процесів підземних гірничих робіт: підручник /А.В. Бубліков, М.В. Козарь, С.М. Проценко та ін.; під заг. ред. В.В. Ткачова. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 304 с.


Описано принципи дії та побудови технічних засобів автоматизації підземних гірничих робіт, системи керування технологічними процесами шахт та рудників. Особливу увагу приділено математичному опису технічних об’єктів і систем.  Розглянуто питання їх надійності, економічної ефективності, безпеки автоматизації технологічних процесів.


Проектирование.jpg

Проектування систем автоматизації.: навч. посібник./М.С.Пушкар, С.М.Проценко . – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 268 с.


Викладені загальні питання проектування систем автоматизації, наведені властивості об’єктів і систем керування, життєвий цикл систем і роботи з проектування на кожному етапі цього циклу, наведена послідовність проектування АСКТП, а також зміст і склад технічної документації на кожному етапі проектування. Детально розглянуті принципи і правила побудови різних схем, а також правила вибору технічних засобів автоматики.Новини osvita.ua

13.06.2024

Створення особливих умов для проходження НМТ

Особи, які потребують адаптації процедури тестування, мають надати відповідний медичний висновок


13.06.2024

МАУП – у трійці кращих вишів України у світовому рейтингу THE 2024

Серед відповідностей Цілям сталого розвитку ООН Академія показала кращі результати в чотирьох сферах


13.06.2024

Учителям надали таблиці для оцінювання учнів, які навчаються за кордоном

За допомогою таблиць можна перезараховувати оцінки з предметів, спільних для обох країн


13.06.2024

Таблиці співвіднесення української 12-бальної системи та оцінок 26 країн

Таблиці будуть використовувати для перезарахування оцінок, отриманих учнями за кордоном


13.06.2024

Дівчата можуть розвинути навички у сфері медіа й комунікацій

«Girls Media Academy 1.0: Академія медіа для дівчат 1.0» запрошує на навчання дівчат 18–21 року


Новини osvita.ua

13.06.2024

Створення особливих умов для проходження НМТ

Особи, які потребують адаптації процедури тестування, мають надати відповідний медичний висновок


13.06.2024

МАУП – у трійці кращих вишів України у світовому рейтингу THE 2024

Серед відповідностей Цілям сталого розвитку ООН Академія показала кращі результати в чотирьох сферах


13.06.2024

Учителям надали таблиці для оцінювання учнів, які навчаються за кордоном

За допомогою таблиць можна перезараховувати оцінки з предметів, спільних для обох країн


13.06.2024

Таблиці співвіднесення української 12-бальної системи та оцінок 26 країн

Таблиці будуть використовувати для перезарахування оцінок, отриманих учнями за кордоном


13.06.2024

Дівчата можуть розвинути навички у сфері медіа й комунікацій

«Girls Media Academy 1.0: Академія медіа для дівчат 1.0» запрошує на навчання дівчат 18–21 рокуСервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт