Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Banner.png

Студент кафедри кіберфізичних та інформаційно-вимірювальних систем Клименко Ілля (гр. 151-20-1) гідно представив університет НТУ «Дніпровська політехніка» на Чемпіонаті України по самбо серед молоді – 2022, зайнявши ПЕРШЕ місце. ПОЗДОРОВЛЯЄМО! Й бажаємо подальших перемог!

IMG_20220926_102048_188.jpg


На кафедрі КФІВС надруковані нові підручники та навчальні посібники

Розумні теплові поля

Бубліков, А. В.; Заславський, О. М.; Проценко, С. М.; Ткачов, В. В. (Видавництво НТУ "Дніпровська політехніка", 2018)

Присвячена проблемі побудови та дослідження кіберфізичної системи «Розумне теплове поле», яка призначена для керування системою прямого електричного опалення приміщень з метою досягнення та підтримки комфортного температурного режиму. Головну увагу приділено задачі розподілення обмеженої потужності між розосередженими джерелами тепла в умовах, коли рівень обмеження безперервно випадково змінюється. Розглянуто два варіанти побудови алгоритму автоматичного розподілення енергії між джерелами тепла у розумному тепловому полі. Один з них базується на ідеї самоорганізації теплового поля, яка досягається колективною поведінкою автоматів, що керують джерелами тепла. Другий варіант передбачає створення в мережі розумного теплового поля коаліційних груп з розподіленням енергії шляхом синхронізації роботи обігрівачів у часі в багатоканальній системі масового обслуговування.

Технічні засоби автоматизації

Ткачов, В. В.; Стаднік, М. І.; Шевченко, В. І.; Козарь, М. В.; Карпенко, О. В. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)

Викладено основні поняття та визначення автоматики, фізичні принципи роботи первинних перетворювачів, вимоги до датчиків, схеми, конструкції та параметри датчиків, їх переваги й недоліки, а також галузі застосування. Призначено для студентів напрямів підготовки 151 Автоматизація та приладобудування і 123 Інформаційні технології, а також для студентів інших спеціальностей, у навчальних планах яких передбачено дисципліни, пов’язані з автоматизацією та сенсорною технікою.

Теоретичні основи комп’ютерних систем збирання, перетворення та передачі інформації

Заславський, О. М.; Соснін, К. В.; Зибалов, Д. С.; Славінський, Д. В.; Воскобойник, Є. К. (Видавництво НТУ "ДП", 2019)

Систематично викладено теоретичні основи перетворення інформації на фізичному рівні у комп’ютерних системах, які здійснюють її збирання та передачу з використанням різноманітних каналів зв’язку. Розглянуто основні положення теорії інформації, що стосуються обміну інформацією між частинами складних технологічних систем. Підручник відповідає програмі дисципліни «Теорія інформації. Основи збирання, обробки і передачі інформації» для студентів вищих навчальних закладів і може бути корисним аспірантам та інженерним працівникам, які професійно орієнтовані на вирішення проблем технічного забезпечення розосереджених комп’ютерних систем.

Мікропроцесорна техніка

Ткачов, В. В.; Проценко, С. М.; Козар, М. В.; Шевченко, В. І. (Видавництво НТУ "ДП", 2022)

Розглянуто питання побудови архітектури мікроконтролерів, сигналів керування й системи команд однокристальних мікроконтролерів МCS-8051 та MCS 1T8051, організації режимів переривань, тимчасових затримок, передачі інформації в послідовному форматі. Наведено приклади створення систем керування об’єктами з неперервними і дискретними характеристиками. Зміст видання відповідає програмі дисципліни «Мікропроцесорна техніка», яку вивчають студенти спеціальностей 151 Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології, 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, а також для студентів інших спеціальностей.


На кафедрі КФІВС надруковані нові підручники та навчальні посібники

Micro.jpg

Мікропроцесорна техніка: навч. посібник. /В.В.Ткачев, Г.Грулер, Н.Нойбергер та ін. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 188 с.


Розглянуто питання організації архітектури мікроконтролерів, сигналів керування та системи команд мікроконтролера МК-51 (К1816ВЕ51), організації режимів переривань, тимчасових затримок, передачі інформації в послідовному форматі. Наведено приклади організації систем керування об’єктами з неперервними і дискретними характеристиками.


Автоматизация.jpg

Автоматизація технологічних процесів підземних гірничих робіт. Підручник/А.В.Бубліков, М.В. Козарь, С.М. Проценко та ін., під заг. ред. В.В. Ткачова – .: Національний гірничий університет, 2012. – 304 с.


Описано принципи дії та побудови технічних засобів автоматизації підземних гірничих робіт, системи керування технологічними процесами шахт та рудників. Особливу увагу приділено математичному опису технічних об’єктів і систем.  Розглянуто питання їх надійності, економічної ефективності, безпеки автоматизації технологічних процесів.


Проектирование.jpg

Проектування систем автоматизації.: навч. посібник./М.С.Пушкар, С.М.Проценко . – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 268 с.


Викладені загальні питання проектування систем автоматизації, наведені властивості об’єктів і систем керування, життєвий цикл систем і роботи з проектування на кожному етапі цього циклу, наведена послідовність проектування АСКТП, а також зміст і склад технічної документації на кожному етапі проектування. Детально розглянуті принципи і правила побудови різних схем, а також правила вибору технічних засобів автоматики.



Новини osvita.ua

http://osvita.ua/doc/images/news/879/87914/pidsumki_tizhnya__1__m.jpg

02.12.2022

Підсумки тижня в освіті: головні події

Пропонуємо перелік найбільш значних подій тижня, що відбулися в українській освіті


http://osvita.ua/doc/images/news/879/87915/Snimok_ekrana_2022-46_m.png

02.12.2022

У Києві 9 вишів проводять навчання очно

Більшість столичних вишів застосовують змішану форму освітнього процесу


http://osvita.ua/doc/images/news/879/87913/Screenshot_2022-12-02_164813_m.png

02.12.2022

Підручники з мови для 5 класу надрукують за кошти ЄС

Підручники з української мови для 5-го класу будуть надруковані за кошти програми ЄС «Еразмус+»


http://osvita.ua/doc/images/news/879/87912/Skovoroda_01_m.png

02.12.2022

Тест: чи знаєте ви Григорія Сковороду?

Пройдіть тест і дізнайтеся більше про життя і творчість визначного філософа і письменника


http://osvita.ua/doc/images/news/879/87911/Screenshot_2022-12-02_154822_m.png

02.12.2022

Студентів запрошують на семестрове навчання у США

Участь у програмі можуть узяти студенти бакалаврату, які навчаються на 1–2 курсі денної форми


Новини osvita.ua

http://osvita.ua/doc/images/news/879/87914/pidsumki_tizhnya__1__m.jpg

02.12.2022

Підсумки тижня в освіті: головні події

Пропонуємо перелік найбільш значних подій тижня, що відбулися в українській освіті


http://osvita.ua/doc/images/news/879/87915/Snimok_ekrana_2022-46_m.png

02.12.2022

У Києві 9 вишів проводять навчання очно

Більшість столичних вишів застосовують змішану форму освітнього процесу


http://osvita.ua/doc/images/news/879/87913/Screenshot_2022-12-02_164813_m.png

02.12.2022

Підручники з мови для 5 класу надрукують за кошти ЄС

Підручники з української мови для 5-го класу будуть надруковані за кошти програми ЄС «Еразмус+»


http://osvita.ua/doc/images/news/879/87912/Skovoroda_01_m.png

02.12.2022

Тест: чи знаєте ви Григорія Сковороду?

Пройдіть тест і дізнайтеся більше про життя і творчість визначного філософа і письменника


http://osvita.ua/doc/images/news/879/87911/Screenshot_2022-12-02_154822_m.png

02.12.2022

Студентів запрошують на семестрове навчання у США

Участь у програмі можуть узяти студенти бакалаврату, які навчаються на 1–2 курсі денної форми



© 2006-2022 Інформація про сайт