Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Напрями підготовки

Галузь знань:
12
"Інформаційні технології"

Спеціальність: 123 "Комп'ютерна інженерія" 

Спеціалізація: "Комп'ютерні системи та мережі"


Фахова кафедра

   Автоматизації та комп’ютерних систем


Об’єкт діяльності

Технічні засоби та системне програмне забезпечення комп’ютерних систем і мереж.


Вид економічної діяльності

Розробка системного забезпечення у видобувній промисловості, обробній промисловості, виробництво устаткування для систем і мереж передачі інформації.


Кваліфікації фахівців

бакалавр - фахівець в галузі інформаційних технологій;

спеціаліст - інженер з комп’ютерних систем;

магістр - інженер з комп’ютерних систем, дослідник.


Посади фахівців

Інженер з комп’ютерних систем; інженер з експлуатації та ремонту комп’ютерних мереж; конструктор комп’ютерних мереж.


Професійні функції фахівців

Проектування, експлуатація, налагодження комп’ютерних систем та мереж. Програмне забезпечення комп’ютерів. Управління системами та їх обслуговування.


Напрями підготовки                                                                                                  Кафедра АКС

© 2006-2020 Інформація про сайт