Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Ткачов Віктор Васильович 

Ткачёв В.В.jpg

завідувач кафедри автоматизації та приладобудування

 Національного технічного університету 

"Дніпровська політехніка", 

доктор технічних наук, професор Ткачов Віктор Васильович

Ткачов В.В. у 1967 році закінчив Дніпропетровський гірничий інститут (нині – Національний технічний університет "Дніпровська політехніка") за спеціальністю “Автоматика і телемеханіка”. З 1967 року працює в ДГІ на посадах інженера, асистента, а після захисту кандидатської дисертації (1972 р.) – доцентом кафедри автоматизації виробничих процесів. З 1988 р. завідувач кафедри автоматизації виробничих процесів (нині – автоматизації та приладобудування). У 1995 році захистив докторську дисертацію. Співавтор двох підручників, чотирьох навчальних посібників, в тому числі два у співавторстві з німецькими і польськими колегами( польською і українською мовами), чотирьох монографій. Видано більш ніж 200 наукових статей, в тому числі 7 з високим індексом цитування Scopus, лауреат державної премії в галузі науки і техніки України ( 2009), заслужений діяч науки і техніки України ( 2009).


Наукова діяльність В.В.Ткачова направлена на  розробку сучасних  засобів автоматики та комп’ютерних систем автоматизованого управління технологічними процесами гірничого виробництва. Викладачами кафедри розроблені і впроваджуються на гірничих підприємствах  сучасні пристрої  для автоматизації конвеєрного транспорту, освоєно серійне виробництво і впроваджено на гірничих підприємства України і Росії;  комп’ютерну систему керування конвеєрним транспортом, що дозволяє значно підвищити безпеку праці шахтарів і повністю виключає змогу виникнення пожежі від загорання стрічки, а також підвищується продуктивність роботи гірничого обладнання.


Під керівництвом Ткачова В.В. підготовлені та захищені дисертації на здобуття кандидата і доктора технічних наук. Ткачов В.В. керує науковою роботою аспірантів. Ткачов В.В. – автор понад 200 друкованих наукових публікацій, за останні п’ять років у співавторстві написані і видані державною мовою три навчальних посібника з грифом МОН України,  три монографії видані у 2007-2009 роках, видані два робочих зошита студента з дисциплін  «Мікропроцесорні системи» і «Програмні засоби систем керування». Спільно з професорами з Німеччини Г.Грулером і Н. Нойбергером підготовлений до видання з грифом МОНМС України навчальний посібник «Мікропроцесорна техніка», Ткачов В.В.  член  спеціалізованої вченої рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій , член експертної ради Вищої атестаційної комісії України, член експертної ради Державної акредитаційної комісії України.


Кафедра АКС
© 2006-2020 Інформація про сайт